Så ska Sverige nå nettonoll-utsläpp enligt Klimatkommunerna

Kommun Klimatkommunerna, som samlar Sveriges ledande kommuner på klimatområdet, har nu tagit fram en färdplan som identifierar vilka omställningar som behövs på lokal nivå för att nå klimatmålet om nettonoll-utsläpp år 2045.

Så ska Sverige nå nettonoll-utsläpp enligt Klimatkommunerna
Linkedin

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, regioner och landsting som arbetar aktivt med miljö- och klimatfrågor. I dag har föreningen 37 medlemmar.

Nu tar föreningen fram en ny färdplan, som beskriver de största utmaningarna inom energi, transporter, samhällsplanering och konsumtion. Sidan nettonoll.se, är tänkt att fungera som en färdplan och en kunskapskälla för lokala aktörer som vill ställa om till en mer klimatsmart verksamhet.

Vilka är de viktigaste byggstenarna för att nå målet?

– Det är att samverkan mellan olika nivåer i samhället fungerar. Ett ömsesidigt stödjande och en god dialog mellan statlig och kommunal nivå är en förutsättning, säger Maria Ivansson, projektledare på klimatkommunerna till Miljö & Utveckling.

Vad händer just nu?

– Nu arbetar vi med att sprida projektets resultat, det vill säga färdplanen nettonoll.se. Vi vill lyfta allt det positiva arbete som görs i kommuner.

Kommuner ska ha nettonoll-utsläpp, menar ni då inom kommunernas verksamhet eller allt som rör sig inom en kommun?

– Målsättningar som kommuner har inom klimatområdet rör kommunen som geografiskt område, men fler och fler kommuner har börjat ta ett större grepp och arbeta med konsumtion. Som vi ser det är det en förutsättning för att nå globala klimatmål.

Vilka är de största utmaningarna ni har i ert arbete?

– Det är att nå ut med klimatarbetet till de som inte direkt arbetar med klimatfrågor. Ska vi nå verklig omställning behöver alla vara inblandade, avslutar Maria Ivansson.

Läs mer: Lönsamt köra Teslataxi

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.