Så ska Sverige förebygga avfall

Avfallsproblematiken handlar inte längre om tuffa direktiv och smart återvinning. Sopberget växer i takt med konsumtionen och idag det gäller det att förebygga avfallets uppkomst. Naturvårdsverket presenterar nu ett program med detta syfte.

Så ska Sverige förebygga avfall

Programmet som nu skickas på remiss innehåller riktningsmål och åtgärder för områdena matavfall, textilavfall, bygg- och rivningsavfall och elavfall.

I programmet ingår att utreda styrmedel och konsekvensbedöma dem, bland annat tittar Naturvårdsverket på ett reparationsavdrag. Det ingår också att utreda möjligheten att ställa krav på avfallsförebyggande åtgärder vid offentlig upphandling och att jobba med riktad information om matsvinn till konsumenter. Dessutom att skapa andrahandsavdelningar i klädbutikerna och att utreda möjligheten att ändra plan- och bygglagen så att det i byggprocessen går att ställa krav på att förebygga avfall.

– Programmet ska visa vad som går att göra för att minska avfallsmängder genom förebyggande åtgärder tidigt, innan något blivit avfall. I början satsar vi på att många aktörer på frivillig väg genomför åtgärder, men på sikt kommer vi att utreda och föreslå styrmedel, säger Maria Ivarsson, projektledare för det avfallsförebyggande programmet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.