Så ska Sverige bli världens första fossilfria välfärdsland

Energi Allt handlar om att vi måste behålla hoppet och tron på att vi ska nå våra klimatmål. Det menar Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, när han öppnade Miljöstrategidagarna med en föreläsning.

Så ska Sverige bli världens första fossilfria välfärdsland
Joline Ekman

– Vi måste förstå våra mentala hinder, vårt eget förhållningssätt och vår tro på att vi ska klara av det. Att människor håller på att ge upp hoppet är det allvarligaste problemet vi har i dag. Jag själv är inte optimist – men jag är ganska hoppfull, inleder Svante föreläsningen med.

Gått igenom ångestattacker tidigare

Sverige har tidigare gått igenom flera utmaningar som vi löst. Enda sedan Parisavtalet och näringslivets röst om att företagen inte är rädda för tuffa klimatmål så är Svante hoppfull. IPCC:s senaste rapport pekar på förödande siffror, och att vi inte har tid att vänta. Men det går också bättre än vad vi tror – menar Svante.

– Jag tror att okunskapen om möjligheterna är ett större hot än okunskapen om klimatproblemen. Vi har en ganska hög medvetenhet i detta land och att öka medvetenheten genom olika larm ger en ganska liten effekt. Möjlighetsberättelser skapar hopp och engagemang, och det är därför det är viktigt att företag sprider sina färdplaner och berättelser.

Vi vinner på att springa före

Svante menar att vi är klara med både el och värme för framtiden. Utmaningen nu är hur vi ska minska utsläppen från transportsektorn.

– Vi ska tvinga in biodrivmedel i diesel och bensin – i alla de bilar som nu går i Sverige. Vi ska elektrifiera lastbilar, färjor och personbilar. Vi behöver också bygga ett antal bioraffinaderier i Sverige för att slippa palmoljan och importen av ohållbara drivmedel.

Han berättar också att stål-, gruv- och betongbranschen är ”on the edge” och att stål är klimatpolitikens rockband. Gruvindustrin säger exempelvis att de inte är kvar på marknaden om de inte kan leverera en klimatneutral produkt mellan år 2030 och 2040.

Solceller rasar i pris

Internationellt börjar de förnybara alternativen konkurrera ut de fossila. Kina tillverkar eldriva bilar för att förbättra luftkvaliteten och solel blir allt billigare.

– Oljan kommer inte ta slut. De förnybara alternativen till energi blir billigare och det hotar oljan och Norge. Kärnkraften blir dyrare medan det förnybara blir billigare för varje dag. Solelen konkurrerar ut den gamla kolkraften i Indien nu, avslutar Svante Axelsson. 

Läs mer: IPCC:s rapport förbluffande tydlig om klimathotet

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.