Så ska solen skapa nya jobb

9000 MW per år i Tyskland, 9 MW i Sverige. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Sverige ligger ohjälpligt efter när det gäller tillverkning av solenergi. Men loppet är inte kört.

Så ska solen skapa nya jobb

I Europa ligger även Spanien i framkant när det gäller tillverkning av energi från solen. Ser man däremot till produktion av solceller har de flesta europeiska bolag flyttat över den till Asien och billig arbetskraft gör att den troligtvis stannar där.

– Det blir svårt för oss i Sverige att konkurrera med de här länderna. Vad vi istället kan göra är att rikta in oss på de kringtjänster som en ny solenergi-marknad genererar, säger Klas Gustafsson, på investbolaget Sustainable Technologies Fund under ett seminarie på Energitinget.

Mjukvaruföretagen är exempelvis glada över billig produktion av datorer som gör att de kan sälja fler program. När det gäller solceller finns det flera intressanta affärer i värdekedjan. Ett exempel kan vara att utveckla it-system som läser av solpaneler när överskottselen ska säljas från enskilda paneler på villatak ut på elnätet. En annan nisch där Sverige skulle kunna slå sig in är innovationer kopplade till vår lokala klimatzon, med kalla vintrar och periodvis lite solljus.

Bromsats ned

Finanskriser och sänkta investeringsstöd har gjort att världsmarknaden för solenergi bromsats upp, men trots detta var 2009 ett genombrottsår för investeringar i solenergi i flera länder runt om i världen, bland annat i Spanien, USA, Tyskland och Japan.

För att komma igång i Sverige behövs förutsägbara och långsiktiga stödsystem som kan utveckla och få igång en hemmamarknad som sedan i sin tur kan skapa en industri, det är de flesta inom solenergibranschen rörande överens om. En stor hemmamarknad är alltid det bästa sättet att bygga kompetens och skapar förutsättningar för att så småningom också växa internationellt.

– Tyskland har lyckats med detta, 2009 hade de halva världsmarknaden samt hade skapat 200 000 arbetstillfällen inom industrin, säger Klas Gustafsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.