Så ska solcellerna spridas i Sverige

Solelsprogrammet har tagit fram en rapport med best-practise om hur solceller integreras i byggnader runt om i Europa. Syftet är att snabba på utvecklingen även i Sverige.

Så ska solcellerna spridas i Sverige

Byggnader med integrerade solceller för fortfarande ovanligt i Sverige. Runt om i Europa finns många fler, bland annat på grund av att flera europeiska länder ger särskilda ekonomiska fördelar till investerare i så kallade BIPV-anläggningar (Building Integrated Photovoltaics). Det har drivit på produktutvecklingen med sänkande priser och större arkitektoniskt frihet som följd.

Nu vill Solel-programmet snabba på utvecklingen även i Sverige. För att hjälpa arkitekter och ingenjörer att projektera byggnadsintegrerade solcellsanläggningar har de publicerat en best-practice rapport om hur solceller integreras på den europeiska kontinenten. Rapporten kan laddas ned fritt från programmets hemsida: www.solelprogrammet.se.

 – Byggnadsintegrerade solcellsanläggningar har en stor potential för lokal förnybar elproduktion på ett estetiskt och kostnadseffektivt sätt, säger solcellskonsulten Michiel van Noord som är författare till rapporten.

Rapporten beskriver BIPV-teknikens styrkor och utvecklingsområden, arkitektoniska råd för solcellsintegrering samt aktuella aktiviteter för standardisering av produkttester. Den största delen av rapporten består dock av en översikt över praktiska tillämpningar och befintliga produkter och tekniker. Allt från falsade plåttak med solceller till färdiga takmoduler som kombinerar mekaniska infästningar och elektrisk ihopkoppling, från solföljande solskyddslameller till färgade och mönstrade glasfasader visas med bilder och teknisk beskrivning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.