Så ska smart it minska våra utsläpp

It kan vara en av nyckelfaktorerna för att minska världens koldioxidutsläpp. Här är teknikerna som ska hjälpa oss.

Så ska smart it minska våra utsläpp

Smarta elnät, bilar som känner av trafikstockningar, datorer som är kopplade till kontorets värme, bra videokonferensanläggningar som gör att du inte behöver resa. Det är bara några områden där it kan bidra till att reducera våra utsläpp. Att minska världens koldioxidutsläpp med 25 procent med hjälp av redan existerande lösningar är fullt möjligt, enligt rapporter från bland annat Världsnaturfonden och International Data Corporation, IDC. Framförallt handlar det om att använda sig av tekniker som minimerar energianvändning och bränsleförbrukning.

Smarta lösningar

Intel är ett av de företag som arbetar med att minska sina produkters miljöavtryck, men framförallt med att hitta nya smartare it-lösningar. Bland annat jobbar de med att skapa energisnåla processorer och produkter med avancerade energisparfunktioner.

De har nyligen tagit fram en applikation för småhus med en display där de boende kan läsa av energiförbrukningen och se hur exempelvis belysning, tv-tittande och duschande påverkar energiförbrukningen. När ägaren lämnar bostaden trycker de på en knapp så att all elektronik stängs av och ventilationen dras ned.

– Energianvändningen minskar i snitt med 15 procent, bara genom att människor får bättre kunskap om sin energiförbrukning, säger Lorie Wigle miljöchef på Intel och ordförande i föreningen Climate Savers Computing Initiative, en organisation för it-företag med mål att halvera koldioxidutsläppen från världens datoranvändning mellan 2007–2010.

Intel jobbar också med att utveckla smarta kontorsbyggnader, just nu i samarbete med bland annat Bouygues Immoblier i Paris. Just nu testas en applikation där ventilation och belysning styrs via de anställdas datorer. Om någon tar sin laptop och lämnar kontoret känner energisystemet av det och drar automatiskt ned på belysning och ventilation. Målet är att byggnaden via solpaneler ska producera mer energi än den själv har användning av.

Intel tittar även på tekniker som kan förbättra tillgången till rent dricksvatten. I Indien har de ett projekt där man via sattelitbilder och smarta datorer kan ge bönder råd kring hur de vattna sina grödor för att undvika vattenbrist.

Telia satsar

Sverker Hannervall, chef för företagsförsäljning på Teliasonera anser också att it är ett kraftfullt redskap när det gäller att minska företags och organisationers miljöpåverkan. Teliasonera har själva ökat sin andel telekonferenser med 157 procent sedan 2001 och därmed minskat antalet flygresor med 59 procent. Från att för några år sedan ha rest inom Europa en gång i veckan åker nu Sverker Hannervall inte oftare än en gång i månaden.

– Videokonferensfunktioner gör att man inte längre behöver resa. Vi bjuder numera in it-chefer runt om i landet till virtuella kundmöten. Intresset är jättestort, mycket större än om cheferna hade behövt komma till Stockholm, säger han.

Med snabbare nät kommer också arbetslivet att förändras tror Sverker Hannervall. Hantverkare som är ute på jobb behöver inte åka till kontoret för att fixa faktureringsunderlaget utan kan göra det direkt på plats. Elbolagen behöver inte åka ut till kunden för att mäta av elförbrukningen utan kan göra det från kontoret. Positioneringsverktyg innebär att en expeditörer vet exakt var en lastbil på uppdrag befinner sig. Kommer det in en extra order kan rutten lätt optimeras så att de körda milen blir så få som möjligt. Kortsiktigt är det genom resande som it kan bidra rejält till minskad miljöpåverkan genom optimerade varuflöden och mindre restid.

– Vi har bara skrapat på ytan när det gäller den här typen av tjänster, för oss innebär det en extrem affärspotential, säger Sverker Hannervall.

Bidrar till avfall

Men utvecklingen inom it- och telekombranschen har också en baksida.

It- och telekom står för mellan två till fyra procent av världens totala utsläpp av koldioxid, beroende på hur man räknar. Det inkluderar hela livscykeln, användningen av datorer, servrar, kylning, ups, fast och mobil telefoni med infrastruktur, lans, wans, skrivare och informationslagring samt en uppskattning av energiåtgången vid produkttillverkning. E-skrot är den snabbast växande typen av avfall och västvärldens överkonsumtion av elektronikprylar har stor påverkan på miljö och människor världen runt.

Hur kan då it vara en av de viktigaste lösningarna kring utsläppsproblematiken?

– Vi ställer tuffa krav på våra leverantörer och har full kontroll över våra skrotflöden

och att den utrustning som fasas ut återvinns på ett korrekt sätt. Däremot har vi sämre koll på den utrustning som säljs till slutkund, här måste vi bli bättre, säger Sverker Hannervall.

Även Lorie Wigle anser att detta är ett stor problem.

– Vi jobbar hårt med att säkerställa att processorerna designas för smart återvinning, och att eliminera användningen av flamskyddsmedel i produkterna, säger Lorie Wigle.

Och hur går det med Climate Savers Computing Initiatives mål att halvera koldioxidutsläppen från världens datoranvändning mellan 2007 och 2010?

– Vi är inte där, men vi har gjort stora framsteg. Vårt mål är nu att eliminera 54 miljoner ton koldioxid till mitten av 2011. Hittills har vi lyckats reducera utsläppen med 36 miljoner ton, framförallt genom effektivare nätaggregat. När det gäller energiförbrukning finns fortfarande mycket att göra, konstaterar Lorie Wigle.

Så kan Information och kommuikationsteknologi minska våra utsläpp:

Smarta elnät

Förnybar energiproduktion ökar kraven på dagens elnät. Anledningen är mer varierad produktion då tillförseln inte kan styras. Exempelvis ökar belastningen på ledningarna från vindkraftverk när det blåser och minskar när vinden står still. System som mäter, styr och övervakar hela kedjan från elproduktion, via elnätet, till elkonsumenterna är grunden för smarta elnät. Begreppet innefattar fyra områden: förnybar elproduktion, tillförlitliga och effektiva nät, konsumenternas medverkan och elfordon. Potentialen att minska energispillet är stort.

Energieffektivitet

Energiaspekten är en nyckel för att minska miljöpåverkan från it branschen. Här kan it bidra genom effektivare datacenter och närvarostyrning av värme och ventilation. En viktig del är också displayer som visar energiförbrukningen eftersom det synliggör förbrukningen.

Transport och logistik

Samordnad information om väder, vägarbeten och trafikolyckor direkt till bilens färddator minskar köer, körmil och koldioxidutsläpp. Realtidsstyrda positioneringsverktyg optimerar trafikrutten i transportbranschen. Andra exempel är bränslemätare i bilar som registrerar gaspedalens rörelser och it-stöd som anpassar hastigheten.

Svenska regeringen tillsatte innan sommaren ett råd för intelligenta transportsystem, ITS som ska jobba med dessa frågor.

Maskin- till maskinteknologi

Kan göra att problemen hinner upptäckas innan de är ett faktum. Exempelvis kan man få ett larm om en bil eller maskin behöver servas så att man slipper tomgångsförluster eller att jaga reservdelar. Det innebär också färre resor eftersom en tekniker flera mil bort kan se exakt vad som gått sönder– utan att behöva ta sig till platsen.

Lösningarna är också en viktig del i intelligent byggande, exempelvis när det gäller närvarostyrd belysning, värme och ventilation.

Videokonferenser

När lösningarna blir billigare och bättre finns det en extrem potential i att dra ned på resandet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.