Så ska plastproblemet hanteras – enligt regeringen

Plast Sveriges handlingsplan för plast är klar – med tolv mål och 55 åtgärder. Naturvårdsverket får flera uppdrag, bland annat att kartlägga plastflöden i Sverige och ta fram förslag till nationella skräpmätningar. Från återvinningsbranschen hörs positiva kommentarer.

Så ska plastproblemet hanteras – enligt regeringen
Regeringens handlingsplan för plast tar bland annat sikte på nedskräpning. Foto; Stock Adobe

Regeringen har lanserat en nationell handlingsplan för plast. Planen omfattar 55 förslag fördelade på fyra fokusområden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

− Problemen är stora: förbränningen av plast ökar klimathotet och vi riskerar att få mer plast än fisk i havet. Därför driver Sverige på för ett globalt plastavtal inom FN och vi lanserar vår första nationella plastplan. Vi ökar återvinningen, minskar vår användning av plast och begränsar plastens klimat- och miljöpåverkan, säger klimat och miljöminister Annika Strandhäll i ett uttalande.

Fler handlingsplaner för plast kommer

Fakta

Fyra fokusområden

1. Produktion och produktdesign av plast och plastprodukter 2. Konsumtion och användning av plast och plastprodukter 3. Giftfria och cirkulära kretslopp av plast och plastprodukter 4. Drivkraft för näringsliv och anda aktörer som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller för plast och plastprodukter.

En handlingsplan är ett dokument som ska visa vägen mot målet, och i det här fallet är regeringen tydlig med att det är den första av flera handlingsplaner för just plast.

I handlingsplanen blandas stort och smått. Bland de elva mål som redan finns, handlar flera om att öka materialåtervinning och minska användandet. Mål som ligger lite längre fram i tiden handlar om att få bort nedskräpningen på detaljnivå: nedskräpning av ballonger ska vara ett minne blott 2030 liksom nedskräpning med våtservetter.

Intressantare är att plastförpackningar ska innehåll i genomsnitt minst 30 procent återvunnen plast senast från och med 2030.

Handlingsplanen välkomnas

Helena Nylén, vd för FTI.
Foto: FTI Helena Nylén, vd för FTI. Foto: FTI

Helena Nylén, vd på FTI, är positiv till handlingsplanen.

– Vi välkomnar regeringens handlingsplan för plast, som vi ser som en välbehövlig och konkret handling i arbetet för minskad klimatpåverkan. Det är särskilt positivt att regeringen satt som mål att plastförpackningar i genomsnitt ska bestå av 30 procent återvunnen råvara till år 2030. Det kräver både ökad insamling och cirkulär återvinning av plastförpackningar, säger hon.

”Flera bra förslag”

Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning, är inne på samma linje:

Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning. Foto: Peter Holgersson.
Mattias Philipsson, vd Svensk Plaståtervinning.
Foto: Peter Holgersson.

– Vi tycker planen innehåller flera bra förslag. Krav på återvunnen plastråvara i förpackningar kommer bidra till ökad efterfrågan vilket är mycket positivt.

Åtgärderna i planen är en blandning av sådant som har sitt ursprung i EU-direktiv, saker som redan är genomförda och sådant som står på att-göra-listan.

Inga nya pengar till innovation

När det gäller forskning och innovation finns inga nya pengar i strategin, utan bara skrivningar om att Vinnova och Formas ska redovisa hur de bidrar till omställningen mot en cirkulär ekonomi och då ska plasten ingå.

De strategiska innovationsprogrammen ska utvecklas, skriver regeringen, men det framgår inte om det kommer att skjutas till några ytterligare pengar. Skrivningarna om hur programmen ska utvecklas tar inte heller sikte direkt på plastfrågan utan är mer allmänna. Det handlar om ”tydligare fokus på till exempel fossilfrihet, giftfri cirkulär ekonomi och digital omställning som understödjer klimatomställningen”.

Här finns hela handlingsplanen.

Fakta

Exempel på åtgärder

Kemikalieinspektionen ska ta reda på vilka ämnen som sätter käppar i hjulen för att återvinna plast, uppdraget ska redovisas hösten 2023 Bara engångslådor blir inte okej framöver. Både engångsmatlådor och engångsmuggar får visserligen användas, men den verksamhet som erbjuder dem måste också erbjuda lådor som kan återanvändas. Börjar gälla 1 januari 2024. Naturvårdsverket ska kartlägga plastflöden. Uppdraget ska redovisas i höst. SMHI ska analysera hur plast och mikroplast sprids från källa till hav. Uppdraget ska redovisas hösten 2023. Naturvårdsverket ska utreda hur miljöövervakningen ska kunna omfatta mikroplaster. Uppdraget ska redovisas våren 2024. Sortera mera – Naturvårdsverket ska undersöka i vilka avfallsströmmar av plast som man kan öka kraven på materialåtervinning. Ska redovisas våren 2024. Skräpmätningar. Naturvårdsverket ska undersöka hur nationella skräpmätningar ska kunna genomföras.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.