Så ska möbelindustrin ta mer ansvar

Den europeiska möbelindustrins branschorganisationer ska höja sin kompetens inom vad de kallar för ekologisk möbelproduktion. Aktörerna behöver möta den ökande efterfrågan bland konsumenter.

Så ska möbelindustrin ta mer ansvar

SD-Ecofurniture, så heter det nya initiativet som ska göra möbelindustrin mindre miljöbelastande. Projektet syftar till att öka kunskapen om ekologisk möbelproduktion genom utbyte och dokumentation av kunskaper om standarder, forskning, innovation, produktion, marknadsföring och yrkesutbildning. Initiativet har tagits av branschorganisationer i Frankrike, Rumänen och Spanien men även flera svenska företag är med.

– Det är viktigt att vi är väl förberedda, för att möbelbranschen effektivt ska kunna möta utmaningen inom en ekologisk och socialt hållbara möbelproduktion. Den franska regeringen planerar bland annat nya lagar som innebär miljöskatter och obligatorisk miljömärkning av möbler. Regeringen arbetar också för att dessa krav ska erkännas på EU-nivå, säger Marie-Lise Roux, forsknings- och utvecklingschef för möbler på franska FCBA.

Sök pengar

Anledningen till att projektet drar igång just nu är också att ökad efterfrågan bland konsumenter och därmed behov av högre miljökompetens inom industrin.

Projektet Ecofurniture har även fått finansiellt stöd från EU:s program för europeisk yrkesutbildning och projektets svenska del leds av konsultföretaget Amledo & Co som svarar på frågor från företag och hjälper till med ansökningar av projektmedel.

I Sverige har Svanen-märkningen specifika krav på möbler, kriterier som är ute på remiss i skrivande stund och som ska uppdateras framöver.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.