Så ska miljökvalitetsmålen nås

Miljömålsberedningen ska ta fram en strategi för att uppnå delar i generationsmålet och miljökvalitetsmålen kopplade till långsiktigt hållbar markanvändning.

I tilläggsuppdraget från regeringen ingår att ta fram en bred problemanalys och utifrån den föreslå etappmål, styrmedel och åtgärder som krävs för att uppnå delar i generationsmålet och de miljökvalitetsmål som är kopplade till långsiktigt hållbar markanvändning. Begreppet långsiktigt hållbar markanvändning ska också definieras. Delredovisning sker senast den 31 mars 2012 och slutredovisning den 15 juni 2014.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.