Så ska miljöexporten lyfta

En större hemmamarknad behövs för att lyfta svensk miljöteknikexport. Det skriver Tillväxtverket i en ny rapport.

Det behövs fler svenska referens- och demonstrationsanläggningar och en satsning på innovationsupphandling för få fart på de miljödrivna affärerna, enligt Tillväxtverket. De har tagit fram en serie faktafoldrar om möjligheter och hinder för små och medelstora företag på miljömarknaderna.

– Våra erfarenheter visar att små svenska företag som säljer varor och tjänster på miljöområdet efterfrågar ett stöd för att utveckla sina affärer och kunna skapa ett gemensamt erbjudande, säger Kristina Mårtensson, ansvarig för Tillväxtverkets program Miljödrivna marknader.

Hemmamarknad behövs

Viktiga faktorer som kan underlätta exporten av svenska systemlösningar är att det finns en hemmamarknad som kan fungera som ekonomisk bas för miljöföretagen och som referens för kunderna. Det behövs också större lokomotivföretag som drar det tunga lasset med att etablera kontakter med beställare i andra länder. Eftersom miljöbranschen i Sverige till stor del består av mindre företag är det inte många företag som själva kan ta på sig den rollen.

Under 2009-2010 driver Tillväxtverket ett program som riktar sig till små och medelstora miljöföretag som tillsammans vill utveckla sina affärer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.