Så ska målen om energieffektivisering nås

Energi Energikartläggningar vart fjärde år, skärpta krav på myndigheters arbete och energimätning på lägenhetsnivå. Så vill regeringen sätta tryck på arbetet med energieffektiviseringar.

Regeringen har nu överlämnat propositionen Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet till riksdagen. Propositionen innehåller olika åtgärder för att öka energieffektiviseringen i Sverige och föreslås träda i kraft redan i juni 2014.

Propositionen föreslår bland annat att:

  • Företag och organisationer ska göra energikartläggningar vart fjärde år. Kartläggningen ska omfatta en ingående översyn och ska innehålla förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändningen.
  • Kraven på statliga myndigheter att energieffektivisera sin verksamhet skärps. Bland annat ska de framöver köpa och hyra varor, tjänster och byggnader med hög energiprestanda givet vissa villkor. Energieffektivisering lyfts även upp som ett tydligare delområde i myndigheternas miljöledningsarbete.
  • Krav på energimätning på lägenhetsnivå i byggnader blir tydligare. Regeringen har därför även gett Boverket uppdraget att utreda och ange i vilka fall det vid nybyggnation och ombyggnation respektive i befintlig bebyggelse ska krävas att den energi som används för en lägenhets inomhusklimat och förbrukning av tappvarmvatten kan mätas i varje enskild lägenhet.
  • Kraven när det gäller utformningen av fakturor och debiteringen av kunderna skräps. Förslaget innebär ett förbud för elhandlare att ta ut en fast avgift som saknar samband med förbrukningen. Fakturan ska innehålla tydlig information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella priserna. Tanken är att den enskilde kunden ska få tydligare information om sin faktiska energiförbrukning och vad den kostar.

Fakta

Bakgrund

I december 2012 trädde EU:s energieffektiviseringsdirektiv i kraft. Det övergripande syftet är att säkerställa att EU:s energieffektivitetsmål på 20 procent till år 2020 ska kunna uppfyllas, men också att ge verktyg för ytterligare energieffektivisering efter år 2020.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.