Så ska livsmedelsbranschen förgrönas

Organisationen Food Drink Europe har lanserat en ny hållbarhetsvision med tillhörande strategi och goda exempel på hur branschen kan förgrönas.

Rapporten täcker tre huvudområden: Hållbart ursprung, resurseffektivitet längs hela livsmedelskedjan och en hållbar konsumtion och produktion.

Rapporten innehåller dessutom en rad olika steg som behöver genomföras för att man ska lyckas med sitt åtagande samt framgångsexempel på hur livsmedelsföretag, stora, såväl som små, möter utmaningen med en hållbar tillväxt genom hela sin produktionskedja.

Bra affärer

Matindustrin har en unik koppling till natur och miljö och därför innebär en smart hållbar tillväxt även bra framtida affärer, menar man i rapporten. Exempelvis har flera aktörer inom branschen lyckats minska sina koldioxidutsläpp med 18 procent samtidigt som de ökat produktionen med 29 procent. Siffrorna gäller perioden 1999-2008.

I rapporten har Food Drink Europe listat några huvudpunkter som de anser att branschen bör jobba med för att skapa en hållbar leverantörskedja. Några av dem är: Skapa odlingar som minskar avskogning, säkra vattentillgången genom att använda vattenresurserna på ett hållbart sätt, maximera resurseffektivitet, minska emballage och förpackningar och minska mängden mat som slängs bort.

Visionen är den första från organisationen när det gäller hållbarhetsområdet och för att ta fram den har man arbetat med olika intressenter genom hela livsmedelskedjan samt med politiker, forskare och frivilligorganisationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.