Så ska ledningssystem bli effektiva

Mångfalden av ledningssystem gör det svårt att hitta den mest effektiva lösningen. Nu ska IVL identifiera nycklarna till effektiv integrering av ledningssystem så att andra företag kan dra nytta av dem.

Iso 9001, 14001, AFS 2001:1 eller Ohsas 18001. Många företag arbetar med att integrera sina ledningssystem så att de ska bli enklare och effektivare att använda i det dagliga arbetet. IVL har studerat fem företag som ligger långt framme i att integrera sina ledningssystem för att se hur de gått tillväga.

Preliminära resultat visar att de företag som lyckats bäst använder sina ledningssystem för att styra verksamheten, snarare än att styra miljö, arbetsmiljö eller kvalitetsarbetet. Detta är centrala delar av verksamhetsstyrningen som inte ska hanteras separat – något som annars är mycket vanligt både vad gäller arbetsmiljö och miljöfrågor.

De företag som har väl fungerande ledningssystem har lyckats utveckla levande system som påverkar hur man arbetar, hur organisation och kommunikation formas och hur beslut fattas.

Slutresultatet från projektet kommer att publiceras under våren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.