Så ska intelligenta transportsystem främjas

Att underlätta resandet och nå bättre miljö, säkerhet och effektivitet . Det är målet med det nytillsatta rådet för intelligenta transportsystem, ITS.

– Det är viktigt att vi verkligen tillvaratar de möjligheter it ger för att klara de stora utmaningar som transportsystemet står inför. Det handlar bland annat om att underlätta resor och transporter med flera trafikslag och att uppfylla de krav som nollvisionen ställer på våra vägtransporter, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Regeringens nytillsatta råd består av representanter från bland annat näringsliv, myndigheter, gods- och persontransporter och akademin. De kommer att arbeta nära Trafikverket som har ett samordningsansvar för genomförande av den trafikslagsövergripande ITS-handlingsplan som redovisades den 1 mars i år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.