Cirkulära hemleveranser – så ska det funka

Cirkulär Ekonomi Genom att införa en cirkulär förpackningsstrategi strävar Gordon Delivery efter att göra pappåsar och kartonger överflödiga. Nu har de beviljats Vinnova-medel för att utveckla projektet vidare.

Cirkulära hemleveranser – så ska det funka
Catherine Alsén Gelfgren, projektledare på Gordon Delivery.

Mat levereras till beställarens dörr i återanvändbara väskor som hämtas upp vid nästa leverans. Det är grunden i det nya cirkulära systemet som fått namnet Gordon Circular.

– Lösningen omfattar själva produkten i form av en återanvändbar påse samt den underliggande logistiken. Tillsammans formar de ett cirkulärt och effektivt system, säger Catherine Alsén Gelfgren, projektledare på Gordon Delivery, till Miljö & Utveckling.

Rent praktiskt handlar det om en förpackning med en robust yttre del som skyddar produkterna under frakt. Inuti finns en flexibel flergångskasse som är utformad för att underlätta hanteringen av livsmedel för leverantörerna. Dessa påsar returneras av konsumenten vid nästa leverans, tvättas och förbereds för att återanvändas till nästa kund.

– Kassarna är tillverkade av polyester och är tvättbara, vilket är av största betydelse då vi hanterar livsmedel och måste upprätthålla höga hygienstandarder, säger Catherine Alsén Gelfgren.

Vidare berättar hon att varje påse är försedd med en unik QR-kod och att de har digital kontakt med kunderna som de överlämnar påsarna till.

– Det gör det enkelt för personer att lämna tillbaka Gordonkassarna som maten har kommit i till oss och vi kan enkelt ta med dem i våra bilar. Det är en möjlighet för att minska klimatpåverkan som vi vill ta vara på.

Under våren har företaget samarbetat med Linköpings universitet för att genomföra en livscykelanalys. Syftet har varit att fastställa det antal varv kassen måste cirkulera för att uppnå en bättre miljöprestanda än en papperskasse.

– Brytpunkten infaller efter fem leveranser. Med tanke på materialets höga hållbarhet förväntar vi oss att de kan tåla många fler omgångar. Dessutom framgår det tydligt på trycket på påsarna att de är avsedda att returneras och inte användas för andra ändamål, avslutar Catherine Alsén Gelfgren.

Gordon har i samarbete med projektpartners som Coop, Samhall, Mylla och AD Company blivit beviljade stöd från Vinnova för fortsatt utveckling av Gordon Circular. Projektet är planerat att pågå under 1,5 år och har beviljats ett stöd på 1 992 799 kronor.

Fakta

Emballage

Enligt Naturvårdsverkets statistik hanterade den genomsnittlige svensken under 2021 omkring 55 kilo förpackningsmaterial bestående av papp, kartong och wellpapp. En opinionsundersökning genomförd av Svensk Handel avslöjade att en tydlig majoritet av de svenskar som handlar online ser förpackningsmaterialet som en utmaning och önskar att klimatpåverkan från hemleveranser minskas.

I samma undersökning uppgav 70 procent av de e-handelsföretag som planerar att vidta åtgärder för att förbättra hållbarheten att deras mål är att minska mängden förpackningsmaterial. Vidare sade 55 procent att de avsåg använda förpackningar som kan återanvändas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.