Så ska Fazer minska matsvinnet

Miljöarbete En stor bageri- och restaurangkoncern som Fazer kan göra mycket för att minska belastningen på miljön. Genom att analysera var svinnet uppstår och vidta konkreta åtgärder kan man närma sig målet om att minska svinnet till max sex procent.

Målet är att max sex procent av det totala råvaruinköpet ska slängas. Uppkomsten av matavfall i de tre delarna förvaring, tillagning och servering minskas genom ett antal konkreta åtgärder. Maten lagas efter säsong och man försöker ta till vara alla delar av råvarorna. Matlagningen anpassas efter antalet gäster genom att inte lagas färdigt på morgonen utan efter hand. Mängderna anpassas på det viset till antalet gäster och justeras vis slutet av lunchen. Arbetslagen träffas på morgonen och efter stängning för att planera och utvärdera dagen. Matavfallet är en punkt som tas upp då och som dokumenteras dagligen.

Gör det lätt att välja grönt

Restaurangernas serveringstationer är placerade så att gästerna först plockar på sig grönsaker, därefter huvudrätt och tillbehör vilket hjälper gästerna att välja mer grönt. Gästerna uppmanas också att ta om flera gånger hellre än att kasta mat.

Mata inte sopmonstret!

På företagets restauranger och skolrestauranger har ett projekt kallar ”Mata inte sopmonstret” genomförts. Lärare och elever får på ett roligt sätt veta hur de kan göra en insats för miljön genom att inte slänga rester i onödan. Projektet har gett resultat, exempelvis har Väsby Skola i Upplands Väsby minskat sitt matsvinn med 45,5 procent och företagsrestaurangen Mejram har lyckats minska svinnet med hela 62 procent.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.