Så ska Europas utsläpp sänkas med 80 procent

Med hjälp av de tekniker och förnybara energikällor som finns idag kan de europeiska utsläppen sänkas med 80 procent till 2050. Och det utan att elpriset stiger, visar en ny studie.

Så ska Europas utsläpp sänkas med 80 procent

För att klara EUs långsiktiga mål, en minskning på 80 procent jämfört med 1990 års nivåer, krävs radikala förändringar av energisystemet, menar den europeiska klimatfonden ECF som står bakom den färska rapporten.

Dels behöver den fossilbränslebaserade elsektorn gå över till koldioxidneutrala energikällor, som sol, vind och vatten, dels behöver det transeuropeiska elnätet utvidgas för att klara av de nya krav som de nya energityperna ställer. Dessutom är energieffektivisering och en övergång till förnybara bränslen inom bland annat transport-, industri- och jordbrukssektorerna en förutsättning.

Inte dyrare

Det krävs inte nydanande tekniker för att lyckas med de stora utsläppsminskningar som rapporten målar upp. Vi klarar oss bra med de tekniker som redan finns tillgängliga idag och tekniker som är i ett sent skede av forskningsfasen.

Om vi lyckas gå över till förnybart, utveckla elnäten och om koldioxidpriset håller sig på den nivå som forskarna förutspått, kommer elpriset under de kommande 40 åren inte att vara högre än i ett standardscenario. Inititalt kommer priset att stiga men på sikt jämnas skillnaden ut. Den ekonomiska utvecklingen under samma period förvärras inte heller i det fossilbränslesnåla samhället.

Rapportförfattarna konstaterar dock att 2050-målet blir svårt att uppnå om inte omställningen påbörjas inom fem år. Och att det blir dyrare ju längre vi väntar.

ECF: Det här måste göras för att nå målet:

* Energieffektiviseringar med två procent per år.

* Kraftsektorn går över från fossila bränslen till förnybara energikällor och använder därtill kärnkraft och CCS-teknik.

* Bygg- och transportsektorn går över till koldioxidneutral el och utsläppssnåla bränslen.

* Dessutom nämns flera övriga åtgärder, exempelvis trädplantering, CCS-teknik i industrier, användning av elbilar och utveckling av smarta elnät.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.