Så ska dieselns sotutsläpp minska

Vatten. Det kan vara lösningen för att råda bot på dieselns konkurrensnackdel i debatten om bränslens miljöavtryck.

Idag, fredag, försvarar forskaren Anna Lif sin avhandling om hur vatteninblandning i diesel kan minska sotutsläppen drastiskt. Hon är doktorand vid Forskarskolan ytkemi för plast- och kemiindustrin, vilket innebär att hon är anställd av Akzo Nobel och samtidigt knuten till Chalmers.

Målet med Lifs avhandling var att se hur dieselns effektivitet kunde förbättras och utsläppen minskas, på samma gång. Just utsläppen av sotpartiklar och kväveoxider är något som tynger ner dieselns miljörykte, trots att dieselmotorer är energieffektivare än bensinmotorer.

Vatten i dieseln

En av Anna Lifs viktigaste slutsatser är att man genom att blanda in vatten i dieseln kan minska utsläppen av sot och kväveoxider och på samma gång få bättre utnyttjande av energin. Sotpartiklarna minskade med upp till 90 procent, kväveoxidutsläppen minskade också men inte lika mycket.

Men det är inte bara att hälla i vattnet. Genom att blanda i små vattendroppar och samtidigt använda olika tillsatser, tensider och stabilisatorer, blir blandningen mer stabil.

Både fossil och biobaserad diesel användes i testerna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.