Så ska cleantech få en skjuts

Små, outvecklade och utan globala kontakter. Situaionen för miljöteknikbolagen i Sverige är inte sällan tuff. Nu har ett nytt forskningsprojekt fått stöd för att försöka sopa banan åt bolagen.

Det internationella forskningsprojektet Global Vision for the Clean-Tech Industri som ska bedrivas på Handelshögskolan vid Örebro universitet har fått tio miljoner kronor av EU. Målet är att ta reda på hur miljöteknikbolag kan bli bättre på att nå ut med sina produkter och på så vis öka sin tillväxt.

Projektet tar sikte på företag i Sverige, Estland och Lettland.

– Östersjöregionen har en stor potential inom miljöteknikområdet, särskilt inom vattenrening, avfallshantering, nya energikällor och hållbart byggande. Teknologin finns redan, men företagen har inte lyckats nå utanför den regionala marknaden. Statistiken visar att den internationella marknaden står för mindre än tio procent av den totala försäljningen, säger forskningsledare Claes Hultman.

Han menar att det största hindret är att företagen är små, outvecklade och saknar kontakter som krävs för att nå ut på den internationella marknaden.

– Dessutom saknas regionala stödstrukturer som skulle kunna stimulera och koordinera de satsningar som behövs för att nå framgång.

För att nå ut krävs att bolagen blir än mer specialiserade men samtidigt att kluster i regionen knyts samman för att dessa små företag tillsammans ska kunna ta hem stora kontrakt utomlands.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.