Så ska bostadsföretag få hjälp med klimatanpassning

Klimat Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. Det säger IVL Svenska Miljöinstitutet som nu vill visa hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning.

Så ska bostadsföretag få hjälp med klimatanpassning
Foto: Adobe Stock.

Klimatförändringarna är en global utmaning som påverkar alla sektorer i samhället, inklusive fastighetsbranschen. Bostadsbolag har en viktig roll att spela när det gäller att minska klimatpåverkan och anpassa sig till de förändringar som redan är på gång. Tillsammans med Sveriges Allmännytta och fem bostadsföretag ska nu IVL Svenska Miljöinstitutet arbeta fram en ny handbok kring systematiskt arbete med klimatanpassning.

– Det är ett viktigt projekt för att rusta oss för framtiden. Redan nu ser vi effekter av klimatförändringarna. Vägledningen blir ett verktyg för bostadsföretag att identifiera klimatrisker i det egna beståndet och att hitta lösningar som är kostnadseffektiva, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta, i en kommentar.

”Räcker inte med punktinsatser”

Det aktuella projektet syftar dels till att göra befintlig information tillgänglig för Allmännyttans bostadsföretag, dels till att utveckla nya metoder som direkt kan bidra till förbättrad klimatanpassning i bostadsbolagens fastighetsbestånd.

– Ofta räcker det inte med punktinsatser och åtgärder för enskilda fastigheter, det krävs ett systematiskt förhållningssätt. Att motverka översvämningar kräver till exempel ofta ett systemperspektiv som ser till hela avrinningsområdet och angriper orsaker snarare än symtom, säger Johan Holmqvist, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vägledningen som tas fram inom projektet kommer att innehålla en kartläggning av klimatrelaterade risker i byggnadsbeståndet och hur man kan identifiera och prioritera åtgärder. De medverkande bostadsbolagen kommer att genomföra anpassade analyser och testa att följa vägledningen med stöd av IVL och Sveriges Allmännytta.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.