Så ska återvinningen av bildelar förbättras

Enkla tekniska förändringar är allt som krävs för att öka återvinningsgraden för skrotade bilar. Det visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Så ska återvinningen av bildelar förbättras

Bilindustrin och återvinningsbranschen har gett IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att utreda hur återvinningsgraden kan öka för uttjänta bilar. I studien har institutet tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Chalmers industriteknik sett över demontering och återvinning och föreslår nu en rad förbättringar för den svenska marknaden.

– En viktig slutsats är att det redan idag finns enkla tekniska förändringar i demonteringen som skulle öka återvinningsgraden, som till exempel att demontera kopparrika delar som till exempel startmotorer och kablage, säger Carl Jensen vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien visar att återvinning av metalliska och icke-metalliska material kan öka och att kvaliteten på järn- och stålfraktioner kan förbättras vid fragmentering och efterföljande sortering. När det gäller demontering av plaster kommer studien fram till att ekonomiska incitament idag saknas för att demontera bilen mer än vad lagen kräver.

– Det är svårt att nå lönsamhet för ökad demontering av plast med rådande betalningsmodeller och marknadspriser på återvunnen plast. Idag är intäkten för återvunnen plast förhållandevis låg, samtidigt som kostnaden för att demontera plasten är förhållandevis hög. Detta gör det svårt att få en ekonomisk drivkraft för en mer utförlig demontering även om detta är att föredra ur miljösynpunkt, säger Carl Jensen.

Fakta

Återvinning av bilar

Enligt ett EU-direktiv ska återvinningsgraden för uttjänta bilar år 2015 uppgå till minst 95 procent. Minst 85 procent ska återanvändas eller materialåtervinnas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.