Stora hälsorisker i den cirkulära ekonomin – så ska arbetsmiljön säkras

Social hållbarhet Omställningen mot en mer cirkulär ekonomi innebär allt fler som arbetar med återvinning. Men miljön kan innebära stora risker, med bränder, tunga lyft och exponeringen för PFAS och andra giftiga kemikalier. För att minska hälsoriskerna ska nu en stor forskningsstudie kartlägga arbetsmiljön inom återvinningsindustrin.

Stora hälsorisker i den cirkulära ekonomin – så ska arbetsmiljön säkras
Ett nytt projekt ska kartlägga arbetsmiljön inom metall- och elektronikåtervinning. Foto: Adobe Stock.

För att driva på mot ett mer hållbart samhälle, där cirkulär ekonomi är normen och där avfall ses som en resurs, har satsningar på återvinning länge varit ett prioriterat område. Det har inneburit att återvinningsindustrin under de senaste decennierna vuxit kraftigt. Mellan 2000 och 2019 ökade antalet anställda i privata återvinningsföretag i Sverige med närmare 80 procent till 14 700 anställda, enligt statistikmyndigheten SCB.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men trots den kraftiga ökningen finns det hittills förvånansvärt lite kunskap om arbetsmiljön för de anställda. Det konstaterar Karin Broberg, professor i miljömedicin vid Karolinska Institutet i Stockholm och vid Lunds universitet.

– Det finns en stor press på återvinningsindustrin att skala upp och återvinna allt mer material. Samtidigt är det en potentiellt farofylld miljö och vi vet väldigt lite om vilka arbetsmiljörisker som finns. Större epidemiologiska studier, som gjorts för exempelvis svetsare och sjuksköterskor, saknas helt, säger Karin Broberg i en artikel som publicerats i forskningsrådet Fortes magasin.

Nytt projekt kartlägger hälsoriskerna

För att öka kunskapen och minska hälsoriskerna inom återvinningsindustrin ska nu arbetsmiljön undersökas i det nya forskningsprojektet Green Metal Waste, som finansieras av Forte.

I studien ska forskarna titta särskilt på arbetsmiljön inom metall- och elektronikåtervinning. – Vi förväntar oss att även återvinningen av metaller kommer att öka. Och vi vet att många metaller som används är hälsofarliga. De skapar inflammationer och riskerar att ge skador på dna, vilket bland annat ökar risken för cancer, säger Karin Broberg, som leder studien.

Hon har själv besökt flera av arbetsplatserna. Den största risken som hon ser är att arbetare inom metall- och elektronikåtervinning inte har korrekt skyddsutrustning och andas in giftigt damm.

Mäter mängden ämnen arbetarna andas in a

I studien kommer forskarna därför att förse 200 anställda på stora och mindre företag med luftprovtagare som mäter mängden ämnen de anställda andas in. De mäter metaller, men också olika kemiska ämnen som PFAS.

Återvinningsarbetare löper också en stor risk att utsättas för spontana bränder, som kan öka exponeringen av hälsofarliga ämnen. Det ska studien också undersöka. Även ergonomisk belastning kommer att kartläggas.

– Arbetsmiljön innefattar många farliga moment. Vissa arbetsuppgifter är väldigt dammiga. Andra moment kräver manuellt arbete, som kan vara ergonomiskt belastande, kommenterar Karin Broberg.

Målet med projektet är att hitta lösningar för att minska de anställdas hälsorisker. Det kan handla om råd kring skyddsutrustning, vilket kommer att kommuniceras till företag som arbetar med återvinning.

Rådet: ”Samverka med skyddsombuden”

Det största ansvaret för en säker återvinningsmiljö vilar på återvinningsföretagen. Conny Lundberg på IF Metall, säger i en kommentar i Fortes Magasin att hans bästa råd till företagen är att samverka med de lokala skyddsombuden.

–  För att lösa de utmaningar som finns i arbetsmiljön behöver vi lyssna på varandra.

Slutligen säger Karin Broberg att arbetsmiljöarbetet kommit olika långt, samt att hon välkomnar att flera av de största aktörerna har valt att delta i projektet.

– Jag upplever att många av de stora bolagen är medvetna om att det finns utmaningar i arbetsmiljön. Men vi forskare kan inte tvinga någon, bara ge rekommendationer om hur arbetsmiljön kan förbättras, avslutar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.