Så säljer du mer av dina miljöprodukter

Att ha särskilda platser för ekologiska produkter i butiken och erbjuda konsumenter prova på-kampanjer kan bidra till att fler väljer miljöanpassade produkter. Det visar en ny undersökning från Nordiska ministerrådet.

Så säljer du mer av dina miljöprodukter

Undersökningen som är gjord bland utvalda detaljhandelskedjor i Danmark, Norge och Sverige, visar att vissa detaljhandlare tillämpar en ledarstrategi där de skapar en marknad för ekologiska produkter, medan andra följer efter och vidareutvecklar denna marknad.

Bland annat kännetecknas ledarna av att de har samarbeten med producenter och leverantörer som satsar på ekologiska och rättvisemärkta produkter och att de som butik tagit ett moraliskt ställningstagande att de vill tjäna pengar, men inte på vad som helst. Ledarna i detaljhandeln bygger dessutom relationer med kunderna som som grundas på stabilitet, trovärdighet och tillit.

Kunden får prova på

Vissa detaljhandlare har också utvecklat strategier för att få konsumenterna att välja hållbara varor i butikshyllorna. Bland annat har de etablerat särskilda områden i butiken för miljömärkta produkter. Detta för att varorna ska bli mer synliga i butiken och hjälpa konsumenterna att hitta dessa produkter lättare.

Andra exempel är att placera olika ekologiska produkter som konsumenten kopplar samman på ett och samma ställe, exempelvis tomater och olivolja. Att placera produkter där konsumenten inte väntar sig att hitta dem kan också stimulera säljandet. Undersökningen pekar också på att vanans makt är stor. Vissa butiker har därför satsat på prova på-kampanjer där konsumenten kan välja tre miljömärkta produkter men bara betala för två. På det sättet lockas även konsumenter som inte aktivt letar efter ekologiska varor.

Krävs kampanjer

Men trots det är det långt från attityder till handling. Försäljningen av miljöanpassade produkter har ökat, men de utgör fortfarande en liten del av den totala omsättningen inom detaljhandeln. För att ge en skjuts åt utvecklingen menar forskarna som står bakom rapporten att det finns behov av kampanjer som skapar en medvetenhet hos konsumenterna samt marknadsinriktade satsningar som gör det enklare för konsumenterna att omsätta goda avsikter till att faktiskt välja hållbart i butiken. Bland annat anser de att information och argument till varför man ska välja ekologiskt är en väg att gå.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.