Så påverkas modebranschens hållbarhetsarbete av coronakrisen

Coronapandemin Enligt den senaste BCG-rapporten förväntas 30 procent av modebranschens verksamheter utplånas under 2020. Samtidigt riskerar branschen gräva sin egen grav om den överger sina hållbarhetsmål. För Miljö & Utveckling berättar hållbarhetscheferna på två modeföretag om hur de jobbar under coronakrisen.

Så påverkas modebranschens hållbarhetsarbete av coronakrisen
Zalandos hållbarhetsdirektör Kate Heiny och Anna-Karin Dahlberg, hållbarhetschef, Lindex. Foto: Zalando/ Lindex

En ny rapport från BCG visar att företag i modebranschen reagerat på coronakrisen med att stoppa produktion och leveranser samt skära ned på sitt hållbarhetsarbete. 86 procent av 500 tillfrågade tillverkare inom mode- och lyxindustrin påverkats av stoppade ordrar.

Christina Synnergren på BCG. Foto: BCG

Christina Synnergren, partner på BCG och expert på mode- och lyxsegmentet, menar att några av de kortsiktiga lösningarna inom industrin är allt annat än hållbara ur ett miljö- och socioekonomiskt perspektiv, när så mycket som 40 procent av tillverkarna just nu har svårt att betala ut löner till sina anställda.

– Om förtroende och kapacitet hos producenter och leverantörer skadas kommer det givetvis få konsekvenser när det är dags att starta upp produktionen igen, säger hon.

Risker med avstannat hållbarhetsarbete

Rapporten lyfter bland annat riskerna med ett avstannat hållbarhetsarbete. Den bygger även på intervjuer med nyckelpersoner i branschen, studier av tidigare globala kriser och analyser av ekonomiska trender och konsumentbeteenden.

– Med tanke på att mode- och lyxföretag under kommande månader kommer ha ett lageröverskott på omkring 60 procent är det tydligt att det efter krisen kommer finnas ett behov av en ny typ av hållbara affärsmodeller, såsom uthyrning och återbruk. Den företag som har pausat sitt hållbarhetsarbete riskerar att halka efter när samhället öppnar upp igen, säger Christina Synnergren.

Tillverkare och leverantörer med i krisstrategierna

I rapporten lyfts företag som H&M, Nike, Target, VF Corp, Inditex och PVH då de även inkluderat sina tillverkare och leverantörer i krisstrategierna.

– Rapporten visar att efterfrågan på produkter associerade med förtroende, välmående och kollektivt ansvar kommer öka efter krisen. Vinnarna är de som kan möta de nya förväntningarna. Modeföretag bör därför prioritera sådant som värdedrivet beslutsfattande, transparens och investeringar i nya hållbarhetsmodeller, menar Christina Synnergren.

Avsteg från jämlikhetsarbete i fabrikerna

Modeföretaget Lindex hållbarhetsarbete är en stor del av deras totala affär. Lindex påverkas som alla andra i modebranschen av coronakrisen. De har bland annat fått göra avsteg från sitt jämlikhetsarbete i fabrikerna samt projekten de driver i Bangladesh och Indien.

– Den pågående krisen påverkar oss alla, våra omgivningar och vår affär. Lindex löfte till framtida generationer är fortfarande en viktig del av Lindex strategiska ramverk och ambitionen är oförändrad även om arbetet kortsiktigt har saktats ned något på grund av den pågående krisen, säger Anna-Karin Dahlberg, hållbarhetschef på Lindex.

Vilka är era största utmaningar just nu kopplat till coronakrisen och hållbarhetsarbetet?

– En betydande del av vårt hållbarhetsarbete ligger i vår leverantörskedja och de sociala och miljömässiga hållbarhetsutmaningar vi har där. I och med pandemin har vi fått göra avsteg från exempelvis vårt ambitiösa jämlikhetsarbete i fabrikerna och de projekt vi driver i Bangladesh och Indien framför allt, till förmån för mer basala behov kopplade till pandemin, säger Anna-Karin Dahlberg och fortsätter:

– Pandemin har skapat en kris kopplat till annuleringar av ordrar samt minskad ordermängd i många produktionsländer med sociala konsekvenser för arbetare i leverantörsledet. På Lindex är affärsetik en del av affären och att vara en stark affärspartner är viktigare än någonsin i denna kris samtidigt som den påverkar Lindex.

Lindex har även skrivit på ILO:s call to action och engagerar sig i arbetet genom Ethical Trading initiative där de är medlemmar.

– Att fabrikerna både har varit stängda samt starkt påverkade av krisen affärsmässigt gör det svårare att arbeta med att höja nivån på både vatten, klimat och kemikaliearbete samt jobba med jämställdhetsprojekten under en period och det återstår att se hur situationen utvecklas med COVID-19 i våra produktionsländer. Det viktiga just nu är att vara en stöttande affärspartner i utmanande tider samtidigt som vi själva påverkas av krisen, menar Anna-Karin Dahlberg.

Hur påverkas omställningsarbetet inom modeindustrin av coronakrisen?

– På grund av pandemin befinner sig den globala modebranschen i ett otroligt utmanande läge där behovet av omställning är större än någonsin. Jag hoppas och tror att krisen kommer påskynda innovation och nya sätt att göra affären på där hållbarhet står i fokus, menar hon och berättar vidare:

– Just nu kämpar branschen med överlevnad, så mycket kortsiktigt kanske omställningsarbetet saktas ned, men när man börjar blicka framåt igen så kommer hållbarhet ur alla aspekter att ha en central del i modeindustrin strategiska arbete – inte bara hos varumärken och hos kedjorna utan även i leverantörsledet.

Växlar upp hållbarhetsarbetet under krisen

Modeplattformen Zalando gick nyligen ut med att de fastställt vetenskapligt baserade mål, så kallade Science Based Targets, för att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet.

De har därmed blivit den första modeplattformen i världen att göra detta. Zalando är ett tyskt företag med huvudkontor i Berlin, men svenska Kinnevik är största delägaren.

– Arbetet med vår hållbarhetsstrategi har inte förändrats till följd av coronakrisen. Vi har också nyligen implementerat ett verktyg för hållbarhetsbedömning av partners som vill sälja på Zalando-plattformen, säger Zalandos hållbarhetsdirektör Kate Heiny.

Minskade utsläpp till 2025

Modeplattformens mål är att minska sina operativa koldioxidutsläpp med 80 procent till senast 2025, samtidigt som koldioxidutsläppen från produktionen av Zalandos egna varumärken ska minska med 40 procent.

För att påverka hela värdekedjan, även utöver den egna verksamheten, ska 90 procent av Zalandos nyckelpartners åta sig att sätta upp vetenskapligt baserade mål för att minska sina egna koldioxidutsläpp.

– Vi ser en tydlig koppling mellan hållbarhet och fortsatt kommersiell framgång. Det är därför som hållbarhet är en central pusselbit i vår koncernstrategi. Våra hållbarhetsambitioner hjälper oss att ligga steget före kundernas efterfrågan också efter coronakrisen, säger Kate Heiny.

Hon berättar att Zalandos första prioriteringar under coronakrisen är att garantera säkerheten hos sina anställda och skydda företaget genom att hålla igång det operativt.

Läs hela BCG-rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.