Experten: Så påverkas ditt företag av EU:s klimattullar

Klimat EU blir nu först med att införa klimattullar på import av varor. Olle Palmqvist, handläggare på utsläppshandelsenheten, berättar hur det nya handelssystemet fungerar och hur ditt företag kan påverkas.

Experten: Så påverkas ditt företag av EU:s klimattullar
Illustration: Adobe Stock

Från och med den 1 oktober träder en ny förordning i kraft med syftet att bekämpa företags försök att förflytta produktionen av varor med höga utsläppsnivåer utanför Europeiska unionen. Denna reglering, som går under namnet CBAM, kräver att importörer av specifika varor betalar en koldioxidavgift som motsvarar priset i EU.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det nya systemet kommer att påverka importörer av varor som inkluderar järn, stål, cement, aluminium, konstgödsel, el och vätgas.

– En central bestämmelse i regelverket kräver att importörer redovisar de utsläpp som är kopplade till produktionen av dessa varor. I början kommer kravet att vara att rapportera utsläppsmängden kvartalsvis, säger Olle Palmqvist, handläggare på utsläppshandelsenheten, till Miljö & Utveckling.

Vidare säger han att det kommer att vara obligatoriskt för importörerna att från och med år 2026 betala för de utsläpp som genereras av varorna genom att köpa så kallade CBAM-certifikat.

– CBAM står för ”Carbon Border Adjustment Mechanism,” vilket på svenska kan översättas till ”gränsjusteringsmekanism för koldioxid.” Priset för certifikaten kommer att vara kopplat till priset på utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Detta görs för att säkerställa att priset för koldioxidutsläpp är detsamma, oavsett var varan produceras, säger han.

Det finns redan en omfattande uppsättning regler och föreskrifter som styr hur producenter i andra länder ska fastställa utsläppsnivåerna.

Olle Palmqvist

Antalet CBAM-certifikat som importörer behöver köpa motsvarar de faktiska utsläppen som uppstår under tillverkningen av varorna. Det är just hanteringen av informationen om utsläppsmängden som Olle Palmqvist tror kan innebära utmaningar

– Jag tror att en av de potentiella svårigheterna kan uppstå när importörer försöker samla in relevant information från de som har producerat varan. Det finns redan en omfattande uppsättning regler och föreskrifter som styr hur producenter i andra länder ska fastställa utsläppsnivåerna. Det är just här som importörerna kan stöta på utmaningar när de försöker få tillgång till dessa uppgifter, avslutar han.

Tidigare har företag inom EU:s utsläppshandelssystem kunnat få utsläppsrätter gratis genom fri tilldelning, i syfte att motverka koldioxidläckage. Dock har den fria tilldelningen av utsläppsrätter inom EU ETS sina nackdelar och begränsningar, och den kommer nu att gradvis avvecklas och ersättas med CBAM.

Regeringen kommer att utse Naturvårdsverket som behörig myndighet för CBAM. Deras ansvar inkluderar att ge råd och vägledning till berörda aktörer inför implementeringen samt att säkerställa att regelverket följs, inklusive granskning av importörernas CBAM-deklarationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.