Så mycket vill svenskarna betala för skogens biologiska mångfald

Biologisk mångfald Att sätta ett ekonomiskt värde på skogens biologiska mångfald är inte enkelt, men nödvändigt. Det menar Skogsstyrelsen som nu har tagit en titt på hur mycket svenskarna är beredda att betala per person och år för att bevara biologiska mångfald i svenska skogar.

Så mycket vill svenskarna betala för skogens biologiska mångfald
Svenskarna är beredda att betala för att bevara biologisk mångfald i skogen. Foto: Marco Glijnis/Kola Productions

Det har flera gånger konstaterats att utvecklingen för den biologiska mångfalden i svenska skogar går åt fel håll. En nationalekonomisk förklaring till det är att biologisk mångfald inte har ett direkt ekonomiskt värde, vilket gör att nyttan ofta underskattas av beslutsfattare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det menar Skogsstyrelsen som mot den bakgrunden har tagit fram en rapport som undersöker svenskarnas betalningsvilja att skydda och bevara skogens biologiska mångfald. Rapporten baseras på tidigare värderingsstudier från Sverige, Norge och Finland.

Så mycket är svenskarna beredda att betala

Resultatet visar att svenskarna i genomsnitt är beredda att betala 360 kronor per person och år för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Det motsvarar ett årligt värde på 2,6–3,7 miljarder kronor per år.

Tina Nilsson, utredare på Skogsstyrelsen, poängterar att det är svårt att sätta ett pris, men menar att värdet är en viktig indikator att ta med vid beslut.

– Det är naturligtvis mycket svårt att värdera detta och många menar att biologisk mångfald är ovärderlig. Men för att samhället ska kunna fatta välgrundade beslut i ett läge med allt hårdare konkurrens om markanvändningen behöver vi ha värden på skogens alla nyttor, säger Tina Nilsson, utredare på Skogsstyrelsen.

Värdet kan användas i belslutsunderlag

Enligt Skogsstyrelsen visar resultatet i rapporten också på möjligheten att utveckla nya affärsmodeller för skogsbrukare. Idag är det nämligen mer ekonomiskt lönsamt att bruka skogen, än att bevara den. Det är också något som Skogsstyrelsen föreslagit i sin rapport Levande Skogar.

Läs mer i Miljö & Utvecklings artikelserie om nya marknader för skogens biologiska mångfald här.

Vidare säger Tina Nilsson att alla skogens värden behöver nyttjas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

– Den målkonflikten blir lättare att beskriva i beslutsunderlag om vi också vet värdet på den biologiska mångfalden. Nu har vi en indikation på det och därmed ett viktigt kunskapsunderlag, avslutar hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.