Så mycket ökade Sveriges utsläpp 2022

Klimat Sveriges utsläpp ökade 2022 jämfört med 2021. Utan gasläckaget från Nord Stream hade utsläppen minskat. Det framgår av färsk statistik från Naturvårdsverket.

Så mycket ökade Sveriges utsläpp 2022
Nu har Naturvårdsverket publicerat statistik över Sveriges utsläpp 2022. Foto: Adobe Stock.

Idag publicerar Naturvårdsverket 2022 års statistik över Sveriges territoriella utsläpp. Siffrorna visar att de totala utsläppen uppgick till 51,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2022, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med 2021.

Orsaken bakom de ökade utsläppen är enligt myndigheten gasläckaget från Nord Stream 1 och 2 som inträffade förra hösten och orsakade en utsläppsökning med 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Om gasläckaget inte hade inträffat hade däremot de svenska utsläppen minskat med 5 procent under 2022. Den största utsläppsminskningen stod transportsektorn för, där högre inblandning av biodrivmedel var den främsta bidragande orsaken, enligt Naturvårdsverkets analys.

– Inom transportsektorn har utsläppen från bensin och diesel minskat tack vare fortsatt förhöjd inblandning av biodrivmedel genom reduktionsplikten. Dessutom ser vi att ett ökat antal laddbara fordon i trafiken börjar ge effekt på utsläppen, säger Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket i en kommentar.

Myndigheten har också publicerat statistik över nettoupptaget av växthusgaser i skog och mark. Siffrorna visar att nettoupptaget för 2022 uppgick till drygt 41 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är en minskning med 20 procent jämfört med 1990.

– Trenden är att nettoupptaget av kol i skog och mark minskar betydligt, inte minst till följd av att tillväxttakten i träden varit lägre samtidigt som avverkning och naturlig nedbrytning ökat, säger Malin Kanth, klimatanalytiker på Klimatmålsenheten i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.