Så mycket minskade anslagen för naturvård till länsstyrelserna

Budget 2023 Skötsel av skyddad natur och åtgärder för hotade arter ingår i länsstyrelsernas naturvårdsarbete. Det arbetet drabbas hårt när anslagen för naturvård nu minskar. Se hur mycket anslagen för 2023 minskade i ditt län, jämfört med 2022.

Så mycket minskade anslagen för naturvård till länsstyrelserna
Att skydda naturreservat är en av de arbetsuppgifter som länsstyrelserna ansvarar över. Foto: Adobe Stock.

Det totala anslaget för skydd av värdefull natur uppgår 2023 till knappt 1 146 miljoner kronor, vilket är en minskning med 32 procent jämfört med 2022. Anslaget för åtgärder för värdefull natur uppgår till 1050 miljoner kronor, vilket är en minskning med 45 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Knappt 81 procent av de anslagen går till markersättningar. Det vill säga ersättningar till markägare som bland annat väljer att avstå från skogsbruk eller annan markanvändning till förmån för naturen och den biologisk mångfalden.

En stor del av övriga medel går till länsstyrelsernas arbete med naturvård. I det arbetet ingår bland annat skötsel av naturreservat och nationalparker, satsningar på grön infrastruktur, åtgärder för hotade arter och friluftslivsarbete.

I år minskar anslagen till Sveriges länsstyrelser med över en halv miljon kronor, jämfört med 2022. I tabellen nedan syns minskningen för var och en av landets 21 länsstyrelser.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.