nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Så mycket är havet värt

Hoten mot världshaven innebär gigantiska ekonomiska förluster. Enbart klimatförändringen minskar havens ekonomiska värden med nästan två biljoner dollar årligen år 2100.

  • Annons 1

Studien Valuing the Ocean har samordnats av Stockholm Environment Institute, SEI, och skrivits av en internationell expertgrupp. Sammanfattningen, som nu har släppts, visar att ett av de prioriterade målen för global hållbarhet är att skydda haven.

Studien innehåller en analys av havens ekonomi, utformad så att man kan räkna på vad det kostar att förstöra haven i de fem kategorier som kan innebära förluster de kommande 50 till 100 åren. Dessa är: fiske, turism, stigande havsnivåer, ökande stormar och havet som kolsänka.

År 2100 beräknas den årliga kostnaden för skadorna att uppgå till nästan två biljoner amerikanska dollar, vilket innebär 0,37 procent av framtidens globala BNP. Detta är bernat utifrån en ökad medeltemperatur på 4 grader. Om temperaturhöjningen skulle kunna begränsas till 2,2 grader skulle skadekostanden minska med nästan 1,4 biljoner dollar.

– Siffrorna är bara en del av historien, men de ger en indikation på priset för de framtida miljöskador i haven som fortfarande kan undvikas – i själva verket avståndet mellan våra förhoppningar och våra rädslor, säger Frank Ackerman, chef för SEI:s forskargrupp i klimatekonomi. Kostnaderna för att inte göra någonting ökar kraftigt med tiden, och det är en faktor som måste erkännas fullt ut och redovisas i kostnaderna för klimatförändringarna.

Krävs kraftfulla åtgärder

Klimatförändringen är dock inte det enda hotet. Studien visar att när flera faktorer som försurning, överanvändning och föroreningar sammanfaller kan skadorna bli än större än varje enskilt hot för sig. Inget pris har satts på de totala förväntade skadorna och många av dem är ovärderliga, exempelvis som utrotningen av en art. Studien pekar dock på att världens ledare måste följa försiktighetsprincipen och vidta kraftfulla åtgärder för att skydda haven.

– Vi måste utveckla en integrerad syn på hur mänsklig aktivitet påverkar haven och hotar de tjänster vi får från havet, från mat till turism och stormskydd, säger Kevin Noone, chef för svenska sekretariatet för miljösystemvetenskap vid Kungliga Svenska Vetenskapsakademien och en av författarna till studien. Världshaven ger ett stort bidrag till våra nationella ekonomier och är en nyckelspelare i den berättelse som i stunden skrivs om den globala miljöförändringen. Ändå är haven konstant försummade i ekonomi- och klimatförändringsstrategier, både på nationell och global nivå. Vi vill överbrygga dessa brister och ge en helhetssyn på havens värden.

Valuing the Ocean kommer att publiceras i sin helhet till sommaren.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.