Så kan utsläppen från de rikaste minskas

Klimat Den rikaste 1 procenten av svenskarna släpper ut nästan tio gånger mer koldioxid än de fattigaste 50 procenten. Det visar en ny rapport som lyfter 14 åtgärder för att komma åt problemet.

Så kan utsläppen från de rikaste minskas
Sveriges rikaste står för omkring hälften av utsläppen från flygresorna. Foto: Adobe Stock.

En ny rapport visar att koldioxidutsläppen skiljer sig stort mellan olika inkomstgrupper i Sverige, samtidigt som ojämlikheten fortsätter att öka.

Den rikaste procenten släpper enligt rapporten, som Oxfam Sverige och Stockholm Environment Institute står bakom, ut 42 ton koldioxidutsläpp per person och år. Det är nästan 10 gånger så mycket jämfört med de 50 procent med lägst inkomst, eller lika mycket som alla utsläpp som svenska lastbilar släpper ut varje år.  Den rikaste procenten hör enligt rapporten till de som har en månadsinkomst på minst 119 000 kronor.

Av rapporten framgår också att de 20 procent av de av befolkningen i Sverige som flyger mest står för omkring hälften av utsläppen från flygresorna.

”Det är en dubbel orättvisa”

Globalt står de rikaste 10 procenten i världen för ungefär hälften av alla koldioxidutsläpp, vilket framgår av en annan rapport som släpps parallellt med den svenska rapporten.

– Den extrema skillnaden i utsläpp mellan inkomstgrupper är slående, både i Sverige och globalt. Samtidigt är det sårbara samhällen och människor som lever i fattigdom och utsatthet som redan idag drabbas hårdast av klimatkrisens konsekvenser. Det är en dubbel orättvisa, säger Astrid Nilsson Lewis, rapportförfattare och klimatresearcher vid Oxfam Sverige i en kommentar.

14 råd för att minska utsläppen från Sveriges rikaste

För att komma till rätta med de utsläppen från de rikaste kräver nu forskarna bakom rapporten ”ökade ambitioner och riktade åtgärder” i regeringens klimatpolitik. För att komma åt problemet lyfter forskarna 14 rekommendationer till regeringen.

Det handlar om åtgärder som att radikalt öka jämlikheten – särskilt ekonomisk jämlikhet, beskatta de allra rikaste med en permanent förmögenhetsskatt, anta en klimathandlingsplan i linje med vetenskapen samt begränsa ekonomisk tillväxt inom sektorer som skadar klimatet och orsakar mänskligt lidande.

Fakta

14 råd för rättvis och jämlik klimatomställning

 1. En permanent förmögenhetsskatt för de allra rikaste.
 2. En tillfällig skatt på extraordinära vinster för företag.
 3. En permanent ökning av skattenivån på inkomster för den allra rikaste procenten. Skatten ska avse inkomster från arbete och kapital samt ha en högre skattenivå för mångmiljardärer.
 4. Stoppa stora företags och rika individers omfattande skatteflykt och avancerade.
 5. Kartlägg och utred den ekonomiska ojämlikheten i Sverige.
 6. Satsa på data, transparens och uppföljning av den ekonomiska ojämlikheten.
 7. Antar en klimathandlingsplan som säkerställer att Sverige tar sitt ansvar för att begränsa utsläppen, i linje med vetenskap, Parisavtalet, och med hänsyn till jämlikhetsaspekter.
 8. Inför ett mål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.
 9. Minska och avgiftsbelägg överkonsumtion, särskilt lyxkonsumtion.
 10. Leverera Sveriges rättvisa andel av klimatfinansiering i linje med löften om att rika länder ska ge minst 100 miljarder amerikanska dollar i klimatfinansiering till utvecklingsländer och samtidigt kompensera för de år sedan 2020 där målet inte uppnåtts.
 11. Gör åtaganden om ytterligare klimatfinansiering för förluster och skador genom att garantera nya och additionella medel för detta i form av gåvor.
 12. Begränsa den ekonomiska tillväxten inom sektorer som skadar klimatet och orsakar mänskligt lidande. Satsa istället statliga medel på sektorer som gynnar en jämlik omställning såsom gröna industrier, hållbar och förnybar energi och en välfärd för alla.
 13. Se till att aktörer inom den sociala ekonomin drar nytta av tillväxten inom reparationsekonomin genom att exempelvis begränsa priserna på reservdelar, inte begränsa licenser för vem som får utföra reparationer.
 14. Förbjud reklam för koldioxidintensiva produkter och tjänster i offentliga utrymmen.
 15. Öka transparensen gällande lobbyisters inflytande över politiken genom att offentliggöra finansiering av politiska partier och göra information om möten och inspel från lobbyister lättillgängligt för allmänheten.

Samtidigt uttrycker forskarna bakom rapporten oro över att Sveriges stadsminister och alla stadsråd hör till den rikaste procenten. 2019 tjänade Sveriges statsminister 176 000 kronor och övriga stadsråd 139 000 kronor i arvode per månad, framgår av rapporten. Detta menar forskarna riskerar att sakta ner omställningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.