Så lyder reaktionerna på nya Glasgow Climate Pact från Cop26

Cop26 Historiskt avtal, besvikelse över avsaknad av tidsplan för klimatfinansiering men framgång kring reglerna för artikel 6, så kan man summera reaktionerna på den nya klimatpakten, Glasgow Climate Pact, från Cop26.

Så lyder reaktionerna på nya Glasgow Climate Pact från Cop26
Ledarna för klimattoppmötet i Glasgow applåderar efter beslutet om den nya Glasgow Climate Pact. Foto: UNFCCC

Den nya Glasgow Climate Pact, innehåller flera framsteg som exempelvis regler för utsläppshandeln och en tydlig tidsram som anger att ländernas nationella rapportering ska ses över varje år i stället för vart femte.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Klimatpakten tar även upp hur kol och fossila bränslen påverkar klimatet negativt, och behovet av att minska utsläppen från fossila bränslen.

– Jag är otroligt stolt över att vi har tagit ett historiskt beslut. Det har ju varit ett antal toppmöten som har misslyckats med att komma överens om reglerna som ingår i Parisavtalet. Nu har vi kommit överens om dem och det är ju grunden för att kunna ha mycket högre klimatambitioner så att världen kan göra mycket mer än vad vi har gjort hittills, säger Per Bolund, (MP) miljö- och klimatminister till Dagens Nyheter i en kommentar.

Forskaren Billy Jones från Lunds universitet håller inte med om det historiska beslutet, utan är besviken över de små framstegen som gjorts.

– Det är bra att fossila bränslen nämns för första gången i ett avtal. Sammantaget tycker jag dock att resultatet av Cop26 är alldeles för sämre än vad som behövdes. Det är ett litet steg i rätt riktning, men vid det här laget behöver vi stora steg, för att nå målen med att minska utsläppen av växthusgaser och utrusta de mest utsatta samhällena med de resurser och den infrastruktur som behövs för att anpassa sig till en varmare framtid, säger Billy Jones.

”Kina fick som de ville och lyckades urvattna texten”

En av de stora snackisarna efter Cop26 är hur Kina och Indien påverkade avtalet i sista sekund. I stället för att fossila bränslen ska ”fasas ut” så ska de nu enligt avtalet ”fasas ned”. En omskrivning som kritiserats hårt, bland annat av miljöpartisten och EU-parlamentarikern Pär Holmgren.

– Kina fick som de ville och lyckades urvattna textens skrivningar om 1,5-gradersmålet. Tidigare var målet att nå 1,5 grader, medan i det nya utkastet är det väl under 2 grader. Men det handlar inte bara om några få decimaler, utan skillnaden mellan liv och död för miljontals människor, säger Pär Holmgren, i en kommentar.

Dubbelräkningen löst tills vidare

En av de viktiga punkterna som delegaterna under mötet behövt lösa, har handlat om artikel 6, det vill säga handeln med utsläppsrätter och frågan om dubbelräkning.

Enligt avtalet kommer nu det land som genererar en utsläppskredit att bestämma om det ska godkännas för försäljning till andra nationer eller att räknas mot sina klimatmål.

Om krediten säljs kommer säljarlandet att lägga till en utsläppsenhet till sin nationella beräkning och köparlandet kommer att dra av en, för att säkerställa att utsläppsminskningen endast räknas en gång mellan länderna.

ICC nöjda med artikel 6

Branschorganisationen ICC Sverige, som representerar handelsfrågor, är nöjda med framstegen kring artikel 6. I en kommentar till klimatpakten skriver ICC att:

”Det är mycket glädjande att Cop26 i slutändan lyckades nå konsensus om nödvändiga delar för att operationalisera Artikel 6. Det är en stor framgång, och vi ser nu fram emot att detta skapar den tydlighet och förutsebarhet som näringslivet så väl behöver för att göra storskaliga klimatinvesteringar och fortsätta driva på för klimatomställning”.

Klimatfinansiering utan fortsatt tidsplan

Inför Cop var frågan om de 100 miljarderna till klimatanpassning i fattiga länder högt upp på agendan. Enligt klimatpakten ska det tidigare löftet om 100 miljarder dollar i klimatbistånd per år uppfyllas samt fördubblas till år 2025 jämfört med år 2019, men någon tydligare plan kunde förhandlarna inte enas om.

Något både Jytte Guteland (S) och Naturskyddsföreningen ser som ett misslyckande.

– Vi lämnar mötet utan tidsbestämda siffersatta mål för klimatfinansieringen. Något som är helt avgörande för att bygga det förlorade förtroendet från utvecklingsländer från tidigare svikna löften och därmed snabba på arbetet mot klimatkrisen, säger Jytte Gutland, EU-parlamentariker i ett pressmeddelande.

– Det är positivt att det finns besked om att infria tidigare löften om klimatfinansiering, men vi hade velat se löften också om att skala upp mer, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, i en kommentar.

Läs hela Glasgow Climate Pact här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.