Så kommunicerar du hållbart

Hållbar utveckling Hur kombinerar man hållbarhet och vinst? Och hur ska man berätta om det så att omvärlden blir intresserad och engagerad? En ny bok har svaren.

Så kommunicerar du hållbart

Att väcka uppmärksamhet och engagemang kring sina hållbarhetsfrågor är en utmaning oavsett om du jobbat länge med hållbarhetsfrågor eller om du är helt ny på området. Boken PR & Hållbarhet vill bidra med med både strategiska tankegångar och inspiration till att vilja och våga göra mer.

I boken varvas teori och praktiska exempel, där företag inom olika branscher berättar om hur man tänker och arbetar, exempelvis Nudie Jeans, Fazer, Akzo Nobel och Volvo Trucks.

Boken ges ut av den göteborgsbaserade PR-byrån Long Tall Sally, som i boken beskriver de arbetsmetoder de själva använder när de hjälper sina kunder att definiera den kommunikativa hållbarhetsfrågan och skapa trovärdig och intresseväckande kommunikation.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.