Så kan världen bli hundra procent förnybar 2050

Energi Enligt en ny rapport från Stanforduniversitet kan en stor del av världens länder klara sig med enbart förnybar energi om drygt 30 år.

Så kan världen bli hundra procent förnybar 2050
Shutterstock

Redan år 2030 kan 139 länder i världen använda förnybar energi till 80 procent. År 2050 kan hela energiförsörjningen bestå av förnybar energi. Det menar 27 forskare från Stanforduniversitet.

Forskargruppen undersökte om det i huvudsak skulle vara möjligt, med dagens teknikutveckling, att ersätta jordens energibehov. Svaret på frågan visade sig vara ja – om världens alla länder investerar stort i solenergi, vindkraft, vattenkraft och geotermisk teknik. Det rapporterar Ny Teknik. 

Färdplan för omställningen

Forskarna har i sin analys undersökt energibehoven hos transportsektorn, industrin, jordbruket, fiskeindustrin samt kylning och uppvärmning. De 139 länder som valts ut i studien står sammanlagt för 99 procent av världens koldioxidutsläpp.

I stor utsträckning kan dessa länder bli självförsörjande på energi genom att använda de naturresurser som finns inom de egna länderna, menar forskarna. De drar också slutsatserna att länder som har stora landytor får lättare att ställa om till förnybara energikällor, medan länder med små tätbefolkade städer som är omgivna av hav, får det svårare vid en omställning.

Bioenergin går bort

I rapporten räknas inte kärnkraft och bioenergi in som förnybara energislag. Bioenergin har uteslutits på grund av dess luftföroreningar.

Rapporten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Joule.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.