Så kan tillsynen förbättras

90 procent av alla verksamhetsutövare skulle genomföra egenkontroll i samma utsträckning även om tillsynen helt upphörde, enligt en rapport från Naturvårdsverket som kommer inom kort.

Verksamhetsutövare tycker att miljöledningssystem och deras vilja att uppfylla lagkrav påverkar hur de genomför egenkontrollen mer än själva tillsynen. Nittio procent av de 53 tillfrågade företagen svarade att de skulle utföra egenkontroll i samma utsträckning även om tillsynen helt upphörde. Flera av de tillfrågade tycker också att miljöledningssystemet ger bra stöd i form av rutiner och system.

Kan förbättras

Men det finns flera förslag på hur tillsynen kan förbättras. Bland annat vill verksamhetsutövarna ha mer stöd och dialog och att myndigheten blir tydligare i sin kommunikation. De vill gärna se exempel på god egenkontroll och att tillsynen anpassas till företagen exempelvis genom att man tittar på fokus och målsättningar.

Utvärderingen som är den sista i en serie på tre ska nu analyseras och användas i Naturvårdsverkets fortsatta vägledning.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.