Så kan pendlingssamhällen bli mindre bilberoende

Bilpooler Ett forskningsprojekt som pågått i Lerum och Nödinge strax utanför Göteborg har utvecklat och testat lösningar som kan bidra till en mer bilfri livsstil.

Så kan pendlingssamhällen bli mindre bilberoende
IVL

Forskningsprojektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen har under två års tid undersöktparkeringsbehov, nya sätt att resa och hur byggplaner påverkar koldioxidutsläpp i de växande stationssamhällena strax utanför Göteborg. En mängd parter från olika delar av samhället har deltagit i projektet.

Marken där kommunerna vill bygga ligger nära stationerna, men används i dag för parkeringar och vägar. Om parkeringsytan minskar blir det mindre lockande att använda den egna bilen. Därför har Rise, en av parterna i projektet, utvecklat och testat lokala tjänster för resor och transporter.

De samlades i en app som gav poäng för hållbart resande. De som använde den fick belöningar, som rabatt i den lokala matbutiken, när de reste på annat sätt än med privatbil. Bland annat testades en eldriven tuk-tuk-taxi i samverkan med Västtrafik, en eldriven lastcykel och samåkning. 

Mobilitetscentrum 

Genom medborgardialoger, som Chalmers har ansvarat för, har invånarna i Lerum och Nödinge bjudits in att komma med synpunkter och förslag. Ett förslag var att göra stationen till ett mobilitetscentrum där man kan hämta och lämna sina barn till förskola och skola, hämta varor från den lokala handlaren, låna böcker, fritidsutrustning och verktyg, lämna avfall och samlas för samåkning.

Antalet parkeringsplatser kan nästan halveras

IVL med partners har tagit fram två verktyg som kommunerna kan använda i sitt planeringsarbete. Det ena verktyget har använts för att beräkna hur många parkeringar som behövs och visar att det går att nästan halvera antalet parkeringsplatser kring stationerna.

Det andra är ett klimatberäkningsverktyg, framtaget tillsammans med Göteborgsregionen, som kan användas vid markexploatering. Det visar hur stora koldioxidutsläppen blir från resor beroende på var kommunerna bestämmer sig för att bygga.

– Kommunernas planerare kan nu enkelt och konkret visa på hur mycket koldioxidutsläpp det blir för olika byggplaner, beroende på lokalisering. Både vi och Lerums kommun upplever att det ger ett bra underlag för politiska beslut, säger Magnus Blombergsson, stadsarkitekt och verksamhetschef för plan och bygg i Ale kommun där Nödinge ligger.

Läs hela rapporten om arbetet här.

Läs mer: Polarbröd ändrar sin marknadsföring – riskerar ändå stämning

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.