Så kan granatäpplen rena vatten

Vatten Vid Stockholms universitet utvärderar forskare potentialen hos granatäpplen för att begränsa läkemedelssubstansers utsläpp i vattendrag.

Så kan granatäpplen rena vatten

Avloppsvatten kan vara svårt att rena från läkemedelsrester, vilket utgör en betydande utmaning för reningsverk att förhindra att dessa substanser släpps ut i våra vattendrag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

För att avlägsna föroreningar från vatten tillämpas ofta porösa material med svampliknande egenskaper. Ett exempel på sådana material är metallorganiska ramverksföreningar, även kända som MOFs, som består av metalljoner och organiska molekyler. Normalt sett tillverkas MOFs syntetiskt, men forskare vid Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet har nu utvecklat en ny porös MOF genom att utnyttja ellagsyra, en naturligt förekommande molekyl.

– Ellagsyra är en av de huvudsakliga beståndsdelarna av de naturligt förekommande polyfenoler som kallas tanniner, som är vanliga i frukt, bär, nötter och bark. Genom att blanda ellagsyra, som extraherats från granatäppelskal eller trädbark, med zirkoniumjoner, har vi skapat ett nytt poröst MOF som vi kallar SU-102, säger Erik Svensson Grape, doktorand vid Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet, i en kommentar,

För att undersöka egenskaperna hos SU-102, genomförde forskarna tester med vatten som tidigare hade genomgått rening vid ett lokalt avloppsreningsverk för att utvärdera materialets förmåga att ytterligare rena vattnet. Resultaten visade att SU-102 framgångsrikt avlägsnade många av de läkemedelsrester som inte hade eliminerats av avloppsreningsverket. Utöver att fånga upp läkemedelsrester från vattnet kan materialet också användas för att bryta ner föroreningar med hjälp av ljus. Det innebär att materialet kan hjälpa till att göra vattnet ännu renare genom en process som kallas fotonedbrytning.

– Det har varit ett väldigt spännande projekt eftersom vi haft möjlighet att arbeta direkt med vattenprover från ett avloppsreningsverk och visa att vårt material kan komma till användning i en mycket angelägen miljöfråga, avslutar Erik Svensson Grape.

Den vetenskapliga artikeln heter ”Removal of pharmaceutical pollutants from effluent by a plant-based metal–organic framework” och är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Water.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.