Så kan framtidens extremväder påverka våra energisystem

Energi Stormar, torka och vindstilla vinterdagar kan i framtiden göra oss strömlösa. I en ny internationell forskarrapport har man räknat på 13 framtida klimatscenarier i 30 svenska städer.

Så kan framtidens extremväder påverka våra energisystem
Foto: Adobe Stock

I en internationell forskarstudie publicerad i Nature Energy, har forskare tagit fram en ny metod för att beräkna hur extremväder påverkar energisystemen. Den visar att klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, kan hindra vår energiförsörjning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Längre fram i tiden kan vi vänta oss ett större antal extremväder i form av stormar, vindstilla sommardagar, extremkalla vinterdagar, kraftiga regn och torka.

Framtidens energisystem annorlunda

Samtidigt kommer framtidens energisystem vara uppbyggda på ett annat sätt än nu. Då kommer enligt forskarna, sol, vind och andra förnybara energikällor utgöra grundbulten i produktionen.

Detta gör att vi kommer vara mycket beroende av väder och klimat. Elen kommer också komma från flera utspridda platser, samtidigt som befolkningen växer och allt fler bor i städer.

Fakta

Så gick studien till

Forskarna har räknat på 13 olika framtida klimatscenarier för åren 2010-2099 i kombination med dels uppskattat energibehov för de bostäder i de städer som ingår i undersökningen, dels en successivt ökad andel förnybar (vind och sol) energiproduktion. Prestandan undersöktes på timbasis och kostnaden och potentialen med att integrera förnybart utvärderades. Forskarna utvecklade en metod för att kunna kalkylera med både extrema väderhändelser och osäkerhet i beräkningarna. Fyra klimatzoner Följande städer från fyra klimatzoner, såsom de definieras enligt Boverket, ingick i analysen:  Bromölla, Bengtsfors, Falun, Gnesta, Göteborg, Grästorps, Habo, Hudiksvall, Jokkmokk, Kalix, Karlstad, Kristianstads, Landskrona, Linköping, Lidingö, Luleå, Lund, Malmö, Sala, Solna, Stockholm, Strömstad, Sundsvalls, Tjörns, Tranås, Ulricehamns, Vallentuna, Värnamo, Västerås, Vaxholm. Klimatdatan som användes i arbetet har hämtats från RCA4, som är den fjärde generationen av SMHI:s regionala klimatmodell och som utvecklats av SMHIs klimatmodelleringsenhet Rossby Centre. Forskarna har använt klimatscenarior från fem olika globala klimatmodeller (General Circulation Models, GCMs) som utvecklats av fem olika forskningsinstitut, samt tre olika scenarier över hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden, så kallade ”Representative Concentration Pathways (RCPs)”, närmare bestämt RCP 2.6, 4.5 and 8.5. Tillsammans har detta resulterat i 13 olika framtida klimatscenarier. Källa: Lunds universitet

– Men deras kapacitet är starkt beroende av väderförhållanden, vilket gör att deras del i det befintliga energisystemet är lite av en utmaning med avseende på tillförlitlighet och stabilitet, säger Deliang Chen, professor i fysisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av forskarna i studien.

Testat flera olika scenarion

Eftersom det är svårt att förutse hur framtiden kan se ut, gällande effekterna av klimatförändringarna, utsläppen och teknikutvecklingen, har forskarna jämfört olika scenarion och parametrar i rapporten. Forskarna har analyserat trettio svenska städer, däribland finns Göteborg, Stockholm, Falun och Malmö.

Slutsatsen i rapporten, när alla parametrar förts samman, är att det är mycket sannolikt att vi blir strömlösa när vädret blir allt tuffare i framtiden. Exempelvis kan en smällkall vintervecka göra att vi inte får tillräckligt med el från vindkraften.

– När vi använt metoden på de trettio städerna i Sverige, och tagit hänsyn till tretton scenarier för klimatförändringar, ser vi osäkerheter i förnybar energipotential och efterfrågan, säger Deliang Chen.

Stora klimatvariationer

Rapporten visar att skillnaden mellan energi och efterfrågan, under vissa framtida klimatvariationer kan bli så mycket som 34 procent.

– Det innebär en minskning av tillförlitligheten i strömförsörjningen på upp till 16 procent på grund av extrema väderhändelser, säger Deliang Chen.

– Våra resultat visar att vi måste säkra upp för framtida extremväder. Det görs inte i dag. Men våra beräkningar och vår metod kan vara en första hjälp för att ta reda på vilka sårbarhetspucklarna är, säger Vahid Nik, forskare i infrastrukturfysik, energi och klimatförändring vid LTH, Lunds universitet och som står för merparten av arbetet bakom artikeln.

Måste planera inför framtiden nu

Enligt Vahid Nik behöver vi planera inför framtidens energiförsörjning redan nu.

– Det är självklart bra att vi ställer om till förnybart, och det är oundvikligt och så blir det förr eller senare. Men om vi inte planerar energisystemet för detta redan nu så finns hög risk för att omställningen till förnybart fördröjs, säger Vahid Nik.

Det bästa sättet att förbereda sig, menar kollegan Deliang Chen, är att kräva ett nära samarbete mellan energisystemsexperter och klimatforskare.

– Vi behöver denna typ av samverkan för att kunna hantera komplexiteten i klimat- och energisystem och kunna förutsäga de flerdimensionella effekter som väntar, säger Deliang Chen.

Vahid Nik menar att vi behöver öka flexibiliteten och resiliensen genom energilagring, möjlighet att växla mellan olika förnybara energikällor och förstå ändrade användarbeteenden och behov.

Läs mer om forskningen här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.