Så kan ditt företag leva upp till svenskarnas hållbarhetskrav

NÄRINGSLIV Majoriteten av svenskarna tycker att företag spelar en viktigt roll i samhällets hållbara omställning, men det råder stora skillnader mellan män och kvinnors syn på företag som välfärdsskapare.

Så kan ditt företag leva upp till svenskarnas hållbarhetskrav
Foto: Adobe stock.

En ny undersökning från PwC har intervjuat 1 108 privatpersoner i åldrarna 18-80 år kring deras syn på företagens roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Här är några av insikterna:

Sammanlagt anser 63 procent av deltagarna att företag spelar en betydande roll i övergången till ett mer hållbart samhälle. En större andel män än kvinnor håller med om detta påstående, med 65 procent jämfört med 60 procent.

Av deltagarna anser 57 procent att fler företag är viktiga för svensk välfärd. Men bara 47 procent av kvinnorna håller med, jämfört med 66 procent av männen. Åldersmässigt, tycker 65 procent av 50-64-åringarna att företag är viktiga för välfärden, medan endast 38 procent av 18-29-åringarna håller med.

– När näringslivet blomstrar kommer fler i sysselsättning. Då ökar skatteintäkterna som i sin tur bidrar till svensk välfärd. Företagen uppger att de även vill bidra till samhällsutvecklingen, så att skapa goda förutsättningar för företag att verka i Sverige gynnar oss alla, säger Andreas Stranne, skatterådgivare på PwC Sverige, i en kommentar.

Yngre personer vågar inte byta jobb

Enligt undersökningen är 12 procent av de yngre deltagarna (18-34 år) rädda för att byta jobb på grund av den osäkra svenska ekonomin. Samtidigt visar undersökningen att det inte finns så stort intresse för att söka nya jobb i allmänhet. Endast 13 procent av deltagarna planerar att byta jobb inom det kommande året, vilket är en minskning från 16 procent förra året. Även om yngre människor fortfarande är mest benägna att tänka på jobbyten, har andelen minskat från 30 procent förra året till 22 procent i år.

– En annan intressant insikt är skillnaden mellan olika inkomstgrupper. Av de som tjänar under 25 000 kronor per månad uppger 17 procent att de vill byta jobb, men endast elva procent av de som tjänar över 35 000 kronor per månad. De bakomliggande faktorerna skulle kunna vara för att försöka höja sin lön, men även trivsel och välmående kan spela in, avslutar My Lidén, revisor och rådgivare på PwC. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.