Så kan ett lyckat klimatavtal bli verklighet

Fortsatt satsning på ett globalt bindande avtal och att få till stånd ett politiskt ramverk för investeringar i hållbar teknik. Det är de spår som kan rädda klimatmötet i Cancun, menar Global utmaning i en ny rapport.

I rapporten A Climate Investment Framework for the EU: Turning failure in Copenhagen to progress in Cancún har Global Utmaning tillsammans med andra europeiska tankesmedjor analyserat Europas roll i den framväxande världsordningen och visar de viktigaste strategierna för att lyckas med klimatmötet i Mexiko i december.

Global Utmaning anser bland annat att det behövs en stabil och förutsägbar prisbana för koldioxid till 2020 och framöver för att skapa ett långsiktig investeringsklimat för teknik med lägre koldioxidutsläpp. De menar också att EUs standarder för energieffektivitet måste moderniseras och baseras på förväntningar då detta kan påverka industrins investeringsbeslut.

Dessutom pekar rapporten på att EU ska jobba för ett juridiskt bindande avtal och samtidigt arbeta parallellt med att utveckla en politisk investeringsstrategi tillsammans med utvalda samarbetsparter.

Rapporten har nu lämnats till Miljödepartementet och Näringsdepartementet och kommer att lämnas till Barrosos klimatrådgivare.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.