Så kan du lösa kontorets avfallsproblem

Kontorspapper står för den stora delen av ett kontors avfall. Men det finns många andra fraktioner som ett miljöanpassat kontor måste sortera och återvinna. Miljö & Utveckling ger exempel på några lösningar för hur avfallet kan samlas in och återvinnas på ett kontor.

Så kan du lösa kontorets avfallsproblem

Det finns ett stort antal avfallshanteringsföretag som erbjuder olika tjänster för att ta hand om kontorsavfall. De flesta erbjuder dock inga färdiga paketlösningar, men det finns ett par aktörer som kan hjälpa till att lösa hela kontorets avfallsproblem.

Samordning av avfallshantering och lokalvård är ett sätt att lösa kontorets avfallsproblem. Det är en av tankarna bakom den nya miljölösningen Greenbacks som är ett samarbete mellan Ragn-Sells och Sodexho. Systemet innebär att företag kan köpa en fullständig servicetjänst i form av både lokalvård, källsortering och transport av avfall. Därigenom blir det bara en leverantör och en faktura. Varje avdelning eller våningsplan har sin egen källsorteringsstation med möjlighet att sortera exempelvis hårdplast, papper och metall. Dessutom finns ett särskilt kärl för avfall som är svårt att avgöra vilken kategori det tillhör. Det går sedan till förbränning och energiutvinning.

Lärorik statistik

I miljölösningen ingår även en återvinningsgaranti. Garantin innebära att kunden kan vara säker på att avfallet distribueras källsorterat hela vägen till den slutgiltiga återvinningen. Det kan man göra genom att miljölösningen är datoriserad. När avfallskärlen är fulla töms de av personalen som sköter lokalvården på företaget. Tömningen registreras då i en handdator. I nästa steg lämnas avfallet i ett låst miljörum. När kärlen där är fulla beställs en transport till miljöstationen. Allt registreras i datorsystemet. Uppgifterna används sedan till fakturaunderlag och statistik.

– Vi kan göra pedagogiska statistikrapporter. Till exempel hur många träd man sparat på ett kvartal, berättar Anders Johnsson som är projektledare för Greenbacks.

Engagemang viktigt

I systemet ingår även att utbilda kundföretagets personal i källsortering. Det ska förhoppningsvis minska avfallsvolymerna och då även borttransporterna. Det gör att kundens kostnad för avfallshantering krymper och på sikt även genererar pengar. Välsorterat avfall innebär nämligen återbäring iform av materialersättning.

Att kunden har ett miljöengagemang är också ett av de krav som Greenbacks ställer. Enligt Anders Johnsson handlar det om ett ömsesidigt engagemang för att få det att fungera och då är det viktigt att kunden vill profilera sig som miljövänlig.

Miljöanpassat kan bli bättre

En annan avfallslösning bygger på att låta avfallshanteringsföretaget sköta sorteringen av avfallet. Grön Station är en avfallslösning för kontor som kommer från Stena Miljö. Med den lösningen ska ett kontor också kunna ta vara på det avfall som varken hör hemma i soporna eller i återvinningssystemet. Det kan till exempel handla om vissa tonerkassetter, gamla märkpennor, tippex-flaskor, lågenergilampor, rester av lösningsmedel eller det gamla uttjänta mobiltelefonbatteriet.

– Många gånger kan det vara svårt att veta hur en produkt ska behandlas. Tanken med Grön Station är att man överlåter åt Stena Miljö att göra källsorteringen, berättar Jenny Holmberg på Stena Miljö. Företaget får en rapport varje år som talar om avfallsmängder och avfallstyper. Den kan också användas som en uppföljning eller rutin i ett miljöledningssystem.

I Grön Station lägger man det osorterade kontorsavfallet i så kallade miljöboxar som också är godkända transportlådor för farligt avfall. I tjänsten ingår hämtning minst en gång per år, men beroende på avfallsvolymer kan mätningen ske oftare. Stena Miljö sorterar sedan avfallet för hand i minst tolv olika fraktioner.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.