Så kan nya UV-ljustekniken rena vatten och minska matsvinnet: ”Enorm potential”

Innovation Det började som en idé för att förebygga virussjukdomar – och utvecklades till ett verktyg för att förlänga livslängden på mat och rena vatten. Redan nu hjälper den nya UV-ljustekniken länder på södra halvklotet och snart ska den rullas ut på den svenska marknaden.

Så kan nya UV-ljustekniken rena vatten och minska matsvinnet: ”Enorm potential”
Den nya UV-ljustekniken har flera olika användningsområden. Foto: Lightlab.

Det hela började år 2007 när en Uppsalaforskare läste en rapport från WHO om att risken för framtida pandemier kommer att öka dramatiskt. Och mycket riktigt. Två år senare svepte svininfluensan över världen och drygt ett decennium senare vet vi alla vad som hände.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Efter att ha arbetet med nya tekniker för allmänbelysning landade valet istället på att utveckla UVC-teknik för att förebygga och motverka virussjukdomar. Det var startskottet för LightLab och deras hygienteknologi, PureFize.

2021 färdigställdes den nya tekniken, som bygger på nanoteknik istället för de UVC-tekniker där man använder LED eller kvicksilver. Tekniken har utvecklats av Lightlabs forskare i samarbete med det tekniska institutet i Singapore, NTU.

Fredrik Forssell ansvarar för företagets försäljning och affärsstrategier.

Fredrik Forssell

Hur har resan från idé till färdig produkt varit?

– Väldigt lärorik. Vi har inte bara lärt oss om UVC-teknik, utan även djupdykt i att förstå världen med hur och var olika bakterier och virus sprids. Där är klimatförändringarna en viktig aspekt att kolla på då de gör det svårare för experter att förutspå när och var olika epidemier kan uppstå, säger han.

Hur fungerar UV-ljustekniken?

– Lite som en ficklampa. Genom att rikta ljuset mot en yta dödar den bakterier och virus på den ytan, säger Fredrik Forssell.

På vilket sätt är er teknik unik?

– Jämfört med andra typer av UV teknologier innehåller den inga farliga kemikalier eller kvicksilver som till exempel UV-genererande lysrörslampor gör. Tekniken har även ett brett spektrum vilket ger en väldigt hög virus – och bakteriedödande effekt. Det innebär att när en bakterie inaktiveras kan den inte laga sig igen, vilket är unikt. Dessutom är tekniken okänslig för temperaturvariationer samt kan anpassas med olika typer av strömförsörjning.

Inom vilka områden kan man använda tekniken?

– Det är inom tre olika områden. Det första är för att minska risken för infektionssjukdomar genom att använda tekniken på ställen där vi vet att virus sprider sig mycket, som tillexempel att rena leksaker på förskolor. Det andra området är att förlänga livslängden på mat för att på så sätt minska matsvinnet. Vi testade tekniken på Korvbrödbagarns bröd. Efter en månad var brödet lite torrt, men ändå ätbart. Brödet som vi inte hade använt tekniken på var totalt möglad och oätbar, säger Fredrik Forssell och fortsätter:

– Det tredje användningsområdet är att öka tillgången och tillgängligheten på vatten. Inom det området har tekniken en enorm potential att bekämpa den ökande bristen på rent vatten.

Lightlabs UV-ljusteknik.

Ni har precis börjat använda tekniken med att rena vatten i Indonesien och Filipinerna. Berätta mer om det?

– Ja, det har vi gjort i samarbete med ett företag i Singapore som heter Liquinex som lanserat en reningsprodukt med hjälp av vår UV-ljusteknik. Det fungerar genom att det inkommande vattnet från det kommunala nätet renas och sedan går ut till alla kranar i huset som använder produkten. I Sverige har vi än så länge inte drabbats av klimatförändringarna på samma sätt som på södra halvklotet, men om utvecklingen fortsätter kommer brist på rent vatten drabba även Sverige. I framtiden kan alltså den här tekniken användas även här.

Vad finns det för planer på framtida projekt?

– Vi är i startgroparna med ytterligare ett 20-tal projekt, varav några utgår från Sverige. Det handlar bland annat om att förlänga livslängden på mat. Det roliga är att det är många som hör av sig till oss och är intresserade av att använda tekniken inom områden som vi själva aldrig har tänkt på, som till exempel att använda tekniken för att ta bort alger som förstör vattenflöden.

Hur har ni kvalitetssäkrat er teknik?

– Vi är måna om att tekniken är byggd på vetenskaplig grund och den har verifierats i flera steg av oberoende parter. Samtidigt är UV-ljusteknik relativt nytt och marknaden ganska oreglerad. Det tycker vi är negativt då det finns en hel del oseriösa aktörer som prövar lyckan inom det här området. Så vi skulle vilja att man från myndighetshåll reglerar den här marknaden mer.

Är det verkligen bra att ta bort alla bakterier?

– Nej, det är inte bra och det är inte det vi vill göra. Till exempel har vi människor 1,3 bakterier per cell, så bakterier är helt nödvändiga. Vår målsättning är inte att göra hela världen helt steril, utan att använda tekniken där den verkligen behövs och punktmarkera där det finns en stor andel dåliga bakterier. Men det är en viktig balansgång och något vi funderat mycket över, säger Fredrik Forssell.

Har ni tankar på att tekniken ska kunna användas i större skala?

– För att ta bort bakterier och virus från större ytor behöver tekniken utvecklas mer, och just nu satsar vi på att komma igång med det vi har. Men tekniken har en enorm framtidspotential. Inte minst som verktyg att bekämpa effekterna från klimatförändringarna.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.