Så kan cykel till jobbet främjas

Att få fler att cykla eller gå till jobbet är både en vinst i hälsa och i miljö. Nu har en forskare vid Örebro universitet tittat på vad som bidrar till att bilen får stå.

Lina Wahlgren har i sin avhandling tittat på arbetspendling med cykel i Stockholmsområdet och testat en ny metod som mäter cyklisters upplevelser av sin färdvägsmiljö. Metoden kallas Active Commuting Route Environment Scale, ACRES, och forskningen visar att metoden är tillförlitlig och bör användas för att analysera prioriterade förändringar.

– Det är ett viktigt instrument för att ta reda på vilka infrastruktursatsningar som ger bra resultat – det kan utgöra en grund för att förstå vad som kan locka pendlare att börja cykla till jobbet men också vad som bidrar till att de fortsätter och gör det till en vana, säger Lina Wahlgren.

Bra för hälsa och miljö

Resultaten visar att Stockholms ytterstadsmiljö upplevs tryggare och mer stimulerande än innerstadens. Hittills har aktiv pendling inte varit särskilt uppmärksammat inom motionsforskningen. Eftersom intensiteten är låg har den fått stå i skymundan för träning och motion med högre intensitet.

– Men forskning visar en koppling mellan hälsa och aktiv pendling. Dessutom är det bra för miljön. Det finns många anledningar att satsa på aktiv pendling och en färdvägsmiljö om gör att fler känner sig lockade att lämna bilen hemma, säger Lina Wahlgren.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.