Så kan avfallet minska

Under veckan pågår 200 initiativ runt om i Sverige kring hur avfallsmängderna i samhället kan minska.
De är del i EU-projektet " Europa minskar avfallet"

Högstadieskolorna i Halmstads kommun jobbar under veckan med att minska matsvinnet och projektet Allwin ska hjälpa företag att bli av med sin överproduktion genom att distribuera överskottet till de platser där det finns ett underskott. Båda initiativen är aktiviteter i ”Europa minskar avfallet”, som pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt och inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under veckan kommer drygt 200 aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet. Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på www.minskaavfallet.se.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.