Så jobbar näringslivet med vattenfrågan

Vatten Det är inte bara Obama som besökt Stockholm. Under Världsvattenveckan som nu pågår möts delegater från hela världen för att diskutera vattenfrågan. Och det är en stor utmaning att visa affärseffekterna av arbetet och nå leverantörskedjan, vittnar näringslivet om.

Så jobbar näringslivet med vattenfrågan
Stock.xchng

Det är en nödvändighet för Coca-Cola att arbeta med miljöfrågor och deras ägare är intresserade av arbetet, bland annat ur ett riskperspektiv. Det berättar Gran Koch på The Coca-Cola Company. En av deras stora frågor gällande vatten är bevattning inom jordbruket och det kan vara svårt att nå de i leverantörskedjan då de som företag ofta är tre till fem steg från jordbrukaren och saknar direktkontakt.

– Vi gör lokala affärer och måste därmed jobba med vattenfrågan på lokal nivå. Arbetet måste ägas av de på plantagen och fabrikerna. Eftersom arbetet skiljer sig åt från anläggning till anläggning studerar vi kvantitativa och kvalitativa risker för varje enskild anläggning.

Studerar vattenavtryck

Även Dorothea Wiplinger på Borealis & Borouge vittnar om att avstånd kan komplicera, men i deras fall gäller det avståndet till konsumenten och att koppla deras kärnaffär till miljöproblemen.

– Vi behöver bli bättre på att sluta gapet till konsumenten och se vad de vill att vi ska göra och arbeta med.

Bakgrunden till deras miljöarbete med fokus på vattenhantering kom inte från ägare utan från medarbetarna. Arbetet började med ett program för bättre infrastruktur i Vietnam, vilket ledde till att de började titta på sin egen vattenhantering och vattenavtrycket på sina produkter. Under förra året började de utveckla nya produkter till följd av detta.

Krävs lagar

Att studera hela värdekedjan och att ställa rätt frågor är också viktigt för att arbetet ska leda någonstans, menar Felix Ockborn på H&M.

– Utmaningar vi brottas med är få folk att förstå hur vatten hänger samman med övriga miljöfrågor och att visa nyttan av vårt arbete. Vi försöker arbeta mer med våra konsumenter, exempelvis ta tillbaka varor för att förlänga deras livslängd.

Flera stora företag samverkar med olika organisationer eller med andra företag inom samma eller olika branscher när det gäller vattenarbetet. Och partnerskap är viktigt, men det krävs lagar och regler för att det verkligen ska hända saker, menar Greg Koch.

– Samarbeten är meningsfulla och skapar medvetenhet men det behöver hända mer på högre politisk nivå. Det krävs policys, lagar och regler.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.