Så jobbar Idre Fjäll med klimatanpassning

Kortare vintrar och längre barmarkssäsonger ställer nya krav på fjällturismen. Hos Idre Fjäll jobbar man både med att behålla snön och lära sig nyttja sommaren.

I nordöstra Dalarna, Älvdalens kommun, på fjället Gränjåsvålen finns Idre Fjälls liftanläggningar och har så gjort sedan 1968. Då fanns två liftar, idag finns 28. Likt hos de flesta andra svenska fjällanläggningar är vintersäsongen här den viktigaste. Men redan idag kan man se påverkan från klimatförändringen, vintrarna blir kortare och mildare, och Idre Fjäll har börjat arbeta med klimatanpassning.

– Det handlar både om att säkerställa så lång vintersäsong som möjligt samt att i det längre perspektivet fokusera mer på turism under barmarksäsong, berättar Joacim Johansson, vd för Idre Fjäll.

För att förlänga vintersäsongen har de sedan 2003 investerat cirka 400 miljoner kronor i skidutveckling, där en stor del handlar om snötillverkning. Bland annat har de köpt in mer effektiva och moderna snökanoner som kan spruta snö även i mildare väder. De har även byggt en ny större vattenledning från Burusjön, fem kilometer från anläggningen, för att säkerställa vatten för just tillverkningen av snö.

– Bara sedan jag flyttade hit i slutet av 80-talet kan jag se att vi inte längre har de här sammanhållna perioderna av kyla under senhösten. Det innebär att vi måste vara effektivare och ha högre kapacitet när kylan väl kommer, säger Joacim Johansson.

Enligt honom har svenska fjällanläggningar, till skillnad från Alperna, alltid varit duktiga på att jobba med natursnö. När det blåser och faller mycket snö har man via snöstaket fångat upp natursnön för att sedan kunna flytta den ut i pisterna. Sedan 2006 arbetar man allt mer med mobila snöstaket. Det innebär att man kan flytta staketen till plaster där de gör mest nytta.

Nytt klimat – nya möjligheter

För att hålla sig uppdaterad när det gäller ett förändrat klimat använder sig Idre Fjäll främst av klimatrapporter och media, men de tar också hjälp av branschorganisationen Svenska liftanläggningars organisation. Och på längre sikt kan klimatet bli än varmare, både i Sverige och globalt, något som kräver andra förutsättningar.

– I framtiden kan Sverige som turistland bli attraktivare och ge nya affärsmöjligheter under barmarksäsongen som varar från maj till september. Vi ser en potential för exempelvis sydeuropéer att komma hit då det kanske har blivit alltför varmt i deras egna länder under den perioden.

Idre Fjäll har haft tursim under denna säsong ända sedan de startade men i mycket mindre grad jämfört med vintersäsongen. Tack vare vintersäsongen finns det kapacitet, med bland annat boende, för att ta emot fler turister under resten av året. Att utveckla året runt-turismen är en möjlighet de har jobbat med länge.

– Vi arbetar med att utveckla de naturliga aktiviteterna och det exotiska vi har istället för spa och badanläggningar. Det kan exempelvis vara mountainbike, rafting och fjällvandring som är kopplat till de unika förutsättningarna vi har med rent vatten och en vacker miljö, säger Joacim Johansson.

Är du orolig för vad ett förändrat klimat kan innebära för er?

– Jag skulle inte säga orolig, men vi är medvetna om att det har skett en förändring och ser nya möjligheter utifrån det. Vi kan inte längre sitta och hoppas och tro att det kommer att komma vintrar likt dem på 70- och 80-talet. Det gäller att vara på tå och anpassa sig.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.