Så jobbar Åhléns med hållbarhet

Hållbarhetsambassadörer på varje varuhus, leverantörsutbildning och en ny strategi. Det är några av de steg varuhuset Åhléns har tagit för att få miljö- och hållbarhetsfrågor bättre integrerade i hela verksamheten.

Så jobbar Åhléns med hållbarhet

I sin tredje hållbarhetsrapport berättar företaget om sitt arbete. Bland annat har de under året tagit fram en ny strategi, Den gröna tråden, som går ut på att ”alla medarbetare ska kunna förhålla sig till en grön tråd i allt vi gör”.

Strategin har fyra hörnstenar: hållbara produkter och tjänster, hållbar produktion, hållbara varuhus och drift samt socialt ansvarstagande. Det handlar bland annat om att använda resurser effektivt och att företaget ska välja material som är återvinningsbara och gjorda av återvunnet eller förnybart material, bland annat genom sortimentet Bra Val.

År 2011 låg detta sortiment på blygsamma 3,4 procent av det totala utbudet, under 2012 kom det upp i 4,4 procent. Målet för 2015 är tio procent. Efter kundundersökningar har företaget insett att kommunikationen kring sortimentet Bra Val behöver bli bättre, därför ska de göra kommunikationsstrategin kring de här produkterna tydligare.

Under året har de också arbetat med energieffektivisering, från 2009 till och med 2012 minskade förbrukningen med 15 procent. Målet till 2014 är 20 procent. Bland annat har de bytt till Led-lampor och målet är också att teckna egna elavtal i lokalerna, för att kunna köpa enbart ursprungsmärkt vattenkraftsel. En utmaning är att påverka fastighetsägare där de inte kan få till egna avtal. Här har de skickat ut brev och uppmuntrat till användning av förnybar el, bra avfallshantering och att underlätta för kunderna att lämna in uttjänta prylar välgörenhet eller återanvändning.

Åhléns chefer har utbildats i värderingsstyrt ledarskap. Företaget är också med i Business Social Compliance Initiative, BSCI, som bland annat erbjuder utbildningar för leverantörer. Under 2012 öppnade de upp sitt fjärde lokala produktionskontor i Bangladesh, syftet är att finnas på plats och kunna ha löpande kontakt med leverantörerna därifrån.

Den siffra som legat konstant under 2011 och 2012 är koldioxidutsläpp från transporter. Här har inga mål satts upp. Företaget är öppet med vad som gått snett. Det nya affärs- och lagerhållningssystemet har inneburit en stor omställning. Detta har gett sämre fyllnadsgrad och ökat antal leveranser per vecka till varuhusen. Fler möbler har också inneburit mer skrymmande frakter.

I fjol utsågs hållbarhetsambassadörer på varje varuhus. Hållbarhetschef Anita Falkenek menar att de har en viktig roll i att stärka engagemanget internt.

En av ambassadörerna är Zandra Juhnell på Åhléns i Täby Centrum. Hon har tagit bort plastmuggar i personalköket och gett medarbetarna tips om hur de kan lyfta fram Bra Val för kunderna.

– Vi tackar dem i kassan om de exempelvis valt ekologiska bastoppar. Det har blivit jättelyckat, säger hon

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.