Så hållbara är sakförsäkringsbolagen – ny jämförelse

Försäkringsbranschen En ny studie har jämfört tio sakförsäkringsbolag för att se hur de arbetar med hållbarhet. Resultaten visar stora skillnader i hur bolagen hanterar skador, investeringar och skadeförebyggande insatser.

Så hållbara är sakförsäkringsbolagen – ny jämförelse
Foto: Adobe Stock

En ny oberoende jämförelse från Konsumenternas Försäkringsbyrå visar att det finns stora skillnader i hur sakförsäkringsbolag arbetar med hållbarhet. Jämförelsen fokuserade på 10 sakförsäkringsbolag som erbjuder boendeförsäkringar, inklusive hem-, villa-, och fritidshusförsäkringar. Bolagen fick redovisa hur de arbetar med skadeförebyggande åtgärder, hur de hanterar skador, och hur de investerar försäkringspremierna.

Resultaten av jämförelsen visar att en del försäkringsbolag har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, medan andra skulle kunna göra betydligt mer. Några enstaka bolag erbjuder husbesiktningar med skadeförebyggande tips till villaägare och ger ersättning för förlorad elproduktion om solcellsanläggningen går sönder. Flera försäkringsbolag säkerställer också att skadade saker repareras och återvinns i ett cirkulärt flöde, och det finns ett miljötänk för hur skadade byggnadsdelar hanteras.

Många saknar riktlinjer

Men förvånansvärt många bolag har inte ens en policy för reparationer och återvinning.

– Vi ser flera goda exempel på skadeförebyggande insatser och hållbar skadereglering. Men förvånansvärt ofta får kunderna själva ta ett stort ansvar för skadade produkter. Några bolag har inte ens en policy för reparationer och återvinning. Här skulle bolagen kunna hjälpa sina kunder mer och bidra till en mer hållbar utveckling, säger Peter Stark jurist och boendeexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

När det gäller investeringar visade jämförelsen att försäkringsbolagen förvaltar stora summor pengar och därför har en stor påverkan på vilka företag och verksamheter som får finansiering. Bolagen fick ange om de har någon investeringspolicy, om de investerar i hållbara verksamheter, och om de investerar i bolag som föder upp djur till pälsindustrin eller utför djurförsök.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.