Så går det svenska våtmarksarbetet

Klimat Från norr till söder pågår ett omfattande arbete med att restaurera och anlägga våtmarker. Nu finns en rapport över hur arbetet har gått 2023. Samtidigt meddelar Naturvårdsverket att de fördelar drygt 130 miljoner kronor till olika våtmarksåtgärder 2024.

Så går det svenska våtmarksarbetet
Nu finns en sammanställning av hur våtmarksarbetet 2023 gått. Foto: Adobe Stock.

Rapporten som sammanställer 2023 års våtmarksarbete har tagits fram av Länsstyrelsen i Gotlands län och överlämnades på måndagen till regeringen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten visar att det har genomförts våtmarksarbete på en yta motsvarande 4196 fotbollsplaner. Länsstyrelserna står bakom 66 procent av arealen. Resterande åtgärder står aktörer som kommuner, privata markägare, ideella organisationer och företag bakom.

– Arbetet med våtmarker är en tydlig del av regeringens klimatarbete. Att ta hand om och återställa våtmarker är inte bara en mycket viktig pusselbit i Sveriges klimatarbete, utan ger även många arbetstillfällen för lokala entreprenörer runt om i vårt land. Dessutom är arbetet viktigt för den biologiska mångfalden, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län i en kommentar.

Åtgärderna har exempelvis handlat om restaurering av våtmarker, pluggning av diken, anläggande av nya våtmarker eller skapande av småvatten för groddjur eller dammar för att fånga upp näringsämnen. Syftet är att få ner koldioxidutsläppen som läckage från dikade våtmarker utgör, samt gynna den biologiska mångfald.

Samtidigt som rapporten publicerades, meddelade Naturvårdsverket att de har beslutat att fördela drygt 130 miljoner kronor till våtmarksåtgärder under 2024. Totalt planerar länsstyrelserna omkring 600 våtmarksprojekt på en sammanlagd yta om cirka 150 kvadratkilometer under 2024, varav 34 kvadratkilometer bedöms kunna återställas eller nyanläggas.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.