Så fick Kina bukt med plastpåseproblemet

När kinesiska butiker tvingades ta betalt för platspåsar minskade landets konsumtion till hälften. Det visar en ny miljöekonomisk utvärdering från Handelshögskolan i Göteborg.

Så fick Kina bukt med plastpåseproblemet

Enheten för miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg har gjort en miljöekonomisk utvärdering av Kinas förordning mot plastpåsar från sommaren 2008. Innan förordningen var landet världens största konsument av platspåsar. När affärer tvingades ta betalt för påsarna sjönk förbrukningen till hälften, visar utvärderingen som baseras på konsumentenkäter.

– Våra resultat visar alltså att detta är ett effektivt styrinstrument för miljön, men också att effekten kan förbättras. Det viktigaste är att se till att lagen verkligen efterlevs, säger Haoran He, som studerade effekten av den kinesiska regleringen som en del av sin doktorsavhandling i miljö- och beteendeekonomi.

Inte enbart lyckat

Han tror att det är viktigt att satsa på informationskampanjer till allmänheten för att lyckas med regleringar liknande den som Kina infört. Det kan bland annat vara information om de miljöproblem som plasten orsakar i våra hav.

Utvärderingen visar att den kinesiska förordningen inte varit heltigenom lyckad. Butiker får själva bestämma pris på plastpåsarna, så länge de ligger över anskaffningsvärdet. Men hård konkurrens har gjort att många fortfarande erbjuder gratispåsar.

– Ett alternativ, som vi dock inte har studerat i vår forskning, skulle kunna vara att regeringen tar över rätten att sätta priset på plastpåsarna, omvandlar avgiften till en skatt och använder intäkterna för att bekosta andra miljöåtgärder, säger Haoran He.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.