Lobbyisten: Så får du koll på ny lagstiftning från EU

Juridik & Politik När de flesta nya miljölagar kommer från EU gäller det att ha koll på vad som är på agendan i Bryssel. Vi bad Helena Lagerholm, tidigare lobbyist för Sveriges Kommuner och Landsting, om hennes bästa tips för att få överblick.

Lobbyisten: Så får du koll på ny lagstiftning från EU

1) Du behöver inte vara i Bryssel för att följa och påverka vad som händer i EU. Det går lika bra att prata med departement och myndigheter i Sverige, de är väl införstådda med EUs agenda. Handlar det om en fråga som de svenska myndigheterna inte följer, prata med relevanta intresseorganisationer. Uppfinn inte hjulet på nytt, ofta finns det någon som redan har tänkt på frågor du är intresserad av och är en bra första ingång. Om ingen i Sverige följer ditt ärende, ta kontakt med europeiska intresseorganisationer. När du väl har fått en bild av bakgrunden och vad som är på gång kan det vara dags att gå till originalkällor.

2) Ha koll på de formella beslutsprocesserna. Var befinner sig förslaget? Ett bra sätt att ta sig an en beslutsprocess är genom Euopaparlamentets formella databas som heter OEIL. Här listar de viktiga datum kring sådant som har hänt tillsammans med sammanfattningar och länkar till dokument och saker som är på gång. Här kan du exempelvis få reda på när ministerrådet ska träffas eller miljöutskottet ska diskutera en fråga. En liknande funktion finns på sajten Eur-lex, under fliken ”Lagstiftningsförfaranden”. Här finns också redan beslutad lagstiftning och sammanfattningar som beskriver bakgrunden till olika förslag.

3) Vill du ha den svenska regeringens perspektiv, läs de kommenterade dagordningarna från EU-nämnden. Här förankrar regeringen sin politik innan förhandlingarna i Ministerrådet. De fakta-pm som regeringen skriver till riksdagen i anslutning till att EU-kommissionen presenterar ett förslag är också bra källor. Dokumenten finns på riksdagens hemsida.

4) Vill du jobba mer proaktivt och följa en fråga redan innan EU-kommissionen presenterat ett lagförslag bör du läsa EU-kommissionens arbetsprogram. Den kommer varje höst och här presenterar man sina prioriteringar för det kommande året. I kombination med detta kan det vara bra att följa EU-kommissionens refit-program som handlar om att effektivisera befintlig lagstiftning. Innan kommissionen presenterar ett förslag konsulterar man intressenter oftast genom webbsidan ”Din röst i Europa”. Ibland inleds dock en sådan process genom att ett företag får i uppdrag att se över den existerande lagstiftningen och lyssna med intressenter. Att finnas med i översyns- och konsultationsprocessen är en väg till att få tidig information och är ett gyllene tillfälle att påverka. Dock blir inte alla översyner nya lagförslag

 Här hittar du pressekreterare Sara Ahnborgs bästa tips:

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.